Change language: CZ EN FR DE RU
it-sa 2019
Hlavička BP JMK
Hlavicka - dotaz

AMETIC (ES)

AMETIC (ES) - ametic@trustworthyictonfire.com
(hlavní sektor ZDRAVOTNICTVÍ)

AMETIC je novou španělskou asociací pro elektroniku, informační technologie, telekomunikace a digitální obsah. Seskupuje více jak 5 000 přidružených společností v součtu s více jak 350 000 zaměstnanci, reprezentujících okolo 7% španělského hrubého domácího produktu.

AMETIC vznikl fúzí  AETIC a Asimelec, loni 1. ledna. AMETIC má široké zkušenosti s vytvářením sektorových networkingových sítí, a značné znalosti právě v oblasti bezpečného ICT, tedy Trustworthy ICT za využití platformy eSEC.

eSEC je španělská technologická platforma pro bezpečnost. Slučuje decision makery, stakeholdery, koncové uživatele, asociace, veřejnou správu, průmysl a vývoj se zájmem podpořit efektivní a tržně orientovaný výzkum a vývoj. Skládá se z více jak 260 entit a 400 expertů napříč celým Španělskem.

Evangelizace KB pro studenty SŠ - semináře v KYPO MU

NSMC pořádá ve spolupráci s členskými organizacemi a MU, v Kybernetickém polygonu Masarykovy univerzity (KYPO) v Brně, semináře kybernetické bezpečnosti pro střední školy. Semináře jsou zcela zdarma. Cílem je budovat povědomí o kybernetické bezpečnosti v našem středním školství. 

Semináře mají veliký úspěch. Mimo brněnské SŠ jsme měli možnost přednášet například i pro studenty ze SŠ IS Dvůr Králové nad Labem. Tato škola se následně stala 3. SŠ v ČR, která vyučuje kybernetickou bezpečnost. A k naší radosti se stala první SŠ v ČR, která je členem našeho klastru.

Kurz KB pro učitele a ředitele SŠ

Vzdělávací kurz Kybernetická bezpečnost pro pedagogické pracovníky a management středních škol. Akreditace MŠMT: Č.j.: MSMT- 8135/2019-1-357.

Střední škola je organizací, která musí plnit zákonné povinnosti k ní vztažené, tak jako kterákoli jiná organizace/instituce v ČR. To je často zatím bohužel jediným důvodem, proč dříve či později začnete řešit ochranu informací – Informační bezpečnost a kvalitu poskytování svých služeb (Business Continuity). Součástí informační bezpečnosti je jak kybernetická bezpečnost, tak i ochrana osobních údajů.

Posluchači

Chráníte svá informační aktiva opravdu správně a zodpovědně? Chráníte data žáků před škodlivými vlivy a IS školy před zvídavými studenty? Umíte si poradit s triviálním výpadkem elektrické energie či s atakem ransomware? Máte dostatečně poučené zaměstnance školy, aby byli schopni odolat útoku sociálního inženýrství? Umíte být důstojným partnerem Vašemu dodavateli ICT řešení? Na tyto základní i další otázky Vám může dát odpověď právě náš vzdělávací kurz, který je možné hradit z prostředků dostupných z tzv. Šablon.

Obsah kurzu:

  • HISTORIE
  • KYBERNETICKÝ PROSTOR
  • LEGISLATIVA
  • ...

Partneři