Change language: CZ EN FR DE RU
it-sa 2019
Hlavička BP JMK
Hlavicka - dotaz

Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti

Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti*(ECSM), kterého jsme mediálním partnerem, je celoevropská kampaň, která probíhá v měsíci říjnu. Jejím cílem je podpořit osvětu v oblasti kybernetické bezpečnosti mezi evropskými občany. Kampaň též poskytuje aktuální bezpečnostní informace prostřednictvím vzdělávání, sdílení dobré praxe a soutěží.

Partneři