Change language: CZ EN FR DE RU
Budování kyberbezpečnosti
it-sa 2019
Hlavička BP JMK
Hlavicka - dotaz

IFIS - TeleTrustT

IFIS Institute fur Internet Sicherheit a TeleTrusT (D) ifis@trustworthyictonfire.com
(hlavní sektor ENERGETIKA, spolu s NSMC – Česká republika)

Institut pro internetovou bezpečnost (Institut für Internet-Sicherheit, IFIS) je ústavem fakulty Computer Sciences, Gelsenkirchen University aplikovaných věd, se zaměřením na cyber security. IFIS hraje významnou roli v rámci internetové bezpečnosti v Německu. Výzkum a vývoj, který provádí, vychází z nejnovějších technologií a poznatků, a je zaměřený na aplikační sféru, tj. vytváří inovativní a na trhu uplatnitelné produkty a služby. Je také regionálním zástupcem asociace TeleTrusT (TTT Gelsenkirchen, nezisková asociace podporující důvěryhodnost ICT) a jako taková IFIS poskytuje přímé napojení na státní správu a průmysl. Tento fakt podporuje záměr institutu propojit a zlepšit spolupráci mezi výzkumným a veřejným sektorem. Současné aktivity institutu se týkají systémů včasného varování, mobilní bezpečnosti, identity managementu, a síťově orientované analýze malwaru, monitoringu sítě, detekce anomálií a další.

TeleTrusT Deutschland e. V. byl založen v roce 1989 jako nezisková organizace podporující důvěryhodné komunikační technologie v rámci otevřených systémů. Dnes čítá TeleTrusT cvíce jak 90 členů. Za posledních 20 let je TeleTrusT velmi uznávanou entitou na poli kryptografie a biometriky. TeleTrusT podporuje výměnu informací mezi dodavateli, uživateli a státní správou.  Německo je jedním z nejdůležitějších evropských trhů v rámci ICT bezpečnosti. Společně s “IT Security made in Germany”, se TTT stal uznávanou entitou i na dalších nejen evropských trzích, např. v Severní nebo Latinské Americe.

Partneři