Change language: CZ EN FR DE RU
it-sa 2019
Hlavička BP JMK
Hlavicka - dotaz

IFIS - TeleTrustT

IFIS Institute fur Internet Sicherheit a TeleTrusT (D) ifis@trustworthyictonfire.com
(hlavní sektor ENERGETIKA, spolu s NSMC – Česká republika)

Institut pro internetovou bezpečnost (Institut für Internet-Sicherheit, IFIS) je ústavem fakulty Computer Sciences, Gelsenkirchen University aplikovaných věd, se zaměřením na cyber security. IFIS hraje významnou roli v rámci internetové bezpečnosti v Německu. Výzkum a vývoj, který provádí, vychází z nejnovějších technologií a poznatků, a je zaměřený na aplikační sféru, tj. vytváří inovativní a na trhu uplatnitelné produkty a služby. Je také regionálním zástupcem asociace TeleTrusT (TTT Gelsenkirchen, nezisková asociace podporující důvěryhodnost ICT) a jako taková IFIS poskytuje přímé napojení na státní správu a průmysl. Tento fakt podporuje záměr institutu propojit a zlepšit spolupráci mezi výzkumným a veřejným sektorem. Současné aktivity institutu se týkají systémů včasného varování, mobilní bezpečnosti, identity managementu, a síťově orientované analýze malwaru, monitoringu sítě, detekce anomálií a další.

TeleTrusT Deutschland e. V. byl založen v roce 1989 jako nezisková organizace podporující důvěryhodné komunikační technologie v rámci otevřených systémů. Dnes čítá TeleTrusT cvíce jak 90 členů. Za posledních 20 let je TeleTrusT velmi uznávanou entitou na poli kryptografie a biometriky. TeleTrusT podporuje výměnu informací mezi dodavateli, uživateli a státní správou.  Německo je jedním z nejdůležitějších evropských trhů v rámci ICT bezpečnosti. Společně s “IT Security made in Germany”, se TTT stal uznávanou entitou i na dalších nejen evropských trzích, např. v Severní nebo Latinské Americe.

Evangelizace KB pro studenty SŠ - semináře v KYPO MU

NSMC pořádá ve spolupráci s členskými organizacemi a MU, v Kybernetickém polygonu Masarykovy univerzity (KYPO) v Brně, semináře kybernetické bezpečnosti pro střední školy. Semináře jsou zcela zdarma. Cílem je budovat povědomí o kybernetické bezpečnosti v našem středním školství. 

Semináře mají veliký úspěch. Mimo brněnské SŠ jsme měli možnost přednášet například i pro studenty ze SŠ IS Dvůr Králové nad Labem. Tato škola se následně stala 3. SŠ v ČR, která vyučuje kybernetickou bezpečnost. A k naší radosti se stala první SŠ v ČR, která je členem našeho klastru.

Kurz KB pro učitele a ředitele SŠ

Vzdělávací kurz Kybernetická bezpečnost pro pedagogické pracovníky a management středních škol. Akreditace MŠMT: Č.j.: MSMT- 8135/2019-1-357.

Střední škola je organizací, která musí plnit zákonné povinnosti k ní vztažené, tak jako kterákoli jiná organizace/instituce v ČR. To je často zatím bohužel jediným důvodem, proč dříve či později začnete řešit ochranu informací – Informační bezpečnost a kvalitu poskytování svých služeb (Business Continuity). Součástí informační bezpečnosti je jak kybernetická bezpečnost, tak i ochrana osobních údajů.

Posluchači

Chráníte svá informační aktiva opravdu správně a zodpovědně? Chráníte data žáků před škodlivými vlivy a IS školy před zvídavými studenty? Umíte si poradit s triviálním výpadkem elektrické energie či s atakem ransomware? Máte dostatečně poučené zaměstnance školy, aby byli schopni odolat útoku sociálního inženýrství? Umíte být důstojným partnerem Vašemu dodavateli ICT řešení? Na tyto základní i další otázky Vám může dát odpověď právě náš vzdělávací kurz, který je možné hradit z prostředků dostupných z tzv. Šablon.

Obsah kurzu:

  • HISTORIE
  • KYBERNETICKÝ PROSTOR
  • LEGISLATIVA
  • ...

Partneři