Change language: CZ EN FR DE RU
Měsíc kybernetické bezpečnosti

Měsíc kybernetické bezpečnosti

Evropský měsíc kybernetick é bezpečnosti  (ECSM) je celoevropská kampaň, která probíhá v mě síci říjnu. Jejím cílem je podpořit osvětu v oblasti  kybernetické bezpečnosti mezi evrops kými občany. Kampaň též poskytuje...
IT-SA

IT-SA

NSMCluster Vás zve na jednu z nejvýznamněších akcí, která se v Německu koná v oblasti IT. NSMCluster se bude aktivně účastnit.
Network Security Monitoring Cluster součástí mezinárodního projektu FIRE

Network Security Monitoring Cluster součástí mezinárodního projektu FIRE

NSMC se účastní projektu FIRE, který byl podpořen ze 7. rámcového programu EU, tematické priority ICT, částkou více než 1 mil. eur. Projekt plánuje zapojení evropských klastrů z Itálie, Portugalska, Francie, Nizozemí, Slovenské republiky,...
NetSecurity Cluster

NetSecurity Cluster

Klastr je nezávislé sdružení firem nejen zabývajících se počítačovou bezpečností. Snažíme se o zviditelnění této problematiky neboť kritická infrastruktura je napojena na IT a kybernetická válka není pouze mýtus.
Naše služby

Naše služby

Myslíte si, že je Vaše firemní síť bezpečná? Dochází k výpadkům nebo zpoždění na síti a nevíte proč? Nabízíme Vám audit počítačové i optické sítě, uděláme Vám rentgen Vašeho IT!

Novinky

NSCM se aktivně zúčastní ECSM 2014

14. 10. 2014

Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti*(ECSM) je celoevropská kampaň, která probíhá v měsíci říjnu. Jejím cílem je podpořit osvětu v oblasti kybernetické bezpečnosti mezi evropskými občany. Kampaň též poskytuje aktuální bezpečnostní informace prostřednictvím vzdělávání, sdílení dobré praxe a soutěží.

Více informací

Soutěž & průzkum měsíce kybernetické bezpečnosti

9. 10. 2014


Jak se orientujete v pojmech, institucích a aktuálním dění v oblasti kybernetické bezpečnosti?
Jaké jsou Vaše návyky v souvislosti s bezpečností v online prostředí?
Jak jsou na tom ostatní uživatelé internetu?

Více informací

Zúčastnili jsme se akce Kulatý stůl

9. 10. 2014

V rámci Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti jsme se dne 2.10.2014 zúčastnili akce kulatý stůl kybernetické bezpečnosti v Praze. 

Více informací

NSMC na veletrhu IT SA 2014 NSMC na veletrhu IT SA 2014

5. 10. 2014

Začátkem října 2014 se ve veletržním centru v Norimberku bude konat šestý ročník veletrhu it-sa. Plochu pro svůj stánek na tomto veletrhu, který pokrývá celé spektrum bezpečnosti IT od A do Z, zajistilo více než 170 vystavovatelů. Jedním z nich je i NSMC. Přijďte náš stánek navštívit i Vy.

 

 

Více informací

Již brzy startuje pilotní školení kybernetické bezpečnosti Již brzy startuje pilotní školení kybernetické bezpečnosti

5. 10. 2014

V rámci projektu Vzdělávací modul Kybernetická bezpečnost proběhne v období listopad 2014 – leden 2015 pilotní školení určené pro vedoucí pracovníky a management, zejména ředitele, finanční ředitele a další decisionmakery.

Více informací

NSMC na konferenci ICTPI 2014 NSMC na konferenci ICTPI 2014

15. 09. 2014

 

CTT MU spolu s dalšími partnery z Jihomoravského kraje se společně s vedoucími představiteli akademického, podnikatelského i vládního sektrou ve dnech 9. - 12.9. 2014 sešli, aby diskutovali o využívání výsledků vědy a výzkumu jako podpory pro regionální ekonomický rozvoj.

 

Více informací

NSMC mediálním partnerem NSMC mediálním partnerem

5. 09. 2014

Network Security Monitoring Cluster se stal mediálním partnerem celoevropské kampaně nazvané Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti (European Cyber Security Month, ECSM). 

Koordinátory jsou Evropská agentura síťové a informační bezpečnosti (ENISA) a DG CONNECT.

Cílem celé akce je podpořit diskusi a zvýšit informovanost v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Více informací

Vyhláška o kybernetické bezpečnost - návrh rozeslán k připomínkám

11. 08. 2014

Národní bezpečnostní úřad vypracoval ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a obrany, Českým telekomunikačním úřadem, Bezpečnostní informační službou a Úřeadem pro zahraniční styky a informace návrh vyhlášky o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) k provedení zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).

Tento návrh byl také konzultován se zástupci odborné veřejnosti a tímto tedy naplňuje a rozvádí především první pilíř zákona o kybernetické bezpečnosti, tj. obsah a rozsah bezpečnostních opatření pro kritickou informační infrastrukturu a významné informační systémy.

Návrh vyhlášky byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 31. července 2014 a je možné jej připomínkovat do 21. srpna 2014.

Více informací

Účast NSMC na veletrhu "it-sa" v říjnu 2014 Účast NSMC na veletrhu "it-sa" v říjnu 2014

16. 07. 2014

NSMCluster se aktivně zúčastní ICT Security veletrhu „it-sa“, který se koná 7.-9. října 2014 v Norimberku.

Veletrh je zařazen do projektu SVV a české firmy mají nárok na dotaci ve výši 120 000 Kč. Na veletrhu it-sa je organizován společný stánek pod záštitnou Agentury CzechTrade, účast na společném stánku je pokryta z dotace. Pokud by jste měli zájem, deadline pro nahlášení je 25.7.2014.

 

 

Více informací

TOP IT technologie pro rok 2014 podle analytické společnosti Gartner

3. 07. 2014

Bezpečnost je jedním z nejžhavějších problémů dneška v oblasti informačních technologií, pro IT manažery je však rovněž výzvou správně rozpoznat, které technologie jsou pro ochranu jejich byznysu nejdůležitější.
Analytická společnost Gartner na summitu Security & Risk Management prostřednictvím viceprezidenta Neila MacDonalda uvedla svůj report, který prezentuje aktuální TOP technologie pro informační bezpečnost v roce 2014.

Více informací

Stránky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Partneři