Change language: CZ EN FR DE RU
it-sa 2019
Hlavička BP JMK
Hlavicka - dotaz

Plánované aktivity

Konsorcium partnerů projektu FIRE má za úkoly tyto aktivity:

  1. Identifikovat potřeby trhu v oblasti ICT bezpečnosti, včetně výzkumných aktivit a potřeb koncových uživatelů
  2. Rozvíjet Pan-EU ICT Security Cluster výzkumnou síť a strategii  
  3. Koordinovat národní výzkumné aktivity (zahrnuje výměnu informací, hledání možných synergií, identifikaci přesoborové spolupráce, zjištění bariér společného výzkumu, zmapovat podpůrné výzkumné projekty, jejich strategii a zaměření atd.)
  4. Vylepšit inovační potenciál v rámci odvětví (propojení průmyslu, trhu a výzkumu, zjištění potřeb a best practices)
  5. Podpora ICT bezpečností strategie a rozšíření znalosti problematiky ICT bezpečnosti

Partneři