Change language: CZ EN FR DE RU
Měsíc kybernetické bezpečnosti

Měsíc kybernetické bezpečnosti

Evropský měsíc kybernetick é bezpečnosti  (ECSM) je celoevropská kampaň, která probíhá v mě síci říjnu. Jejím cílem je podpořit osvětu v oblasti  kybernetické bezpečnosti mezi evrops kými občany. Kampaň též poskytuje...
Network Security Monitoring Cluster součástí mezinárodního projektu FIRE

Network Security Monitoring Cluster součástí mezinárodního projektu FIRE

NSMC se účastní projektu FIRE, který byl podpořen ze 7. rámcového programu EU, tematické priority ICT, částkou více než 1 mil. eur. Projekt plánuje zapojení evropských klastrů z Itálie, Portugalska, Francie, Nizozemí, Slovenské republiky,...
NetSecurity Cluster

NetSecurity Cluster

Klastr je nezávislé sdružení firem nejen zabývajících se počítačovou bezpečností. Snažíme se o zviditelnění této problematiky neboť kritická infrastruktura je napojena na IT a kybernetická válka není pouze mýtus.
Naše služby

Naše služby

Myslíte si, že je Vaše firemní síť bezpečná? Dochází k výpadkům nebo zpoždění na síti a nevíte proč? Nabízíme Vám audit počítačové i optické sítě, uděláme Vám rentgen Vašeho IT!
CSIRT pro bezpečnou síť

CSIRT pro bezpečnou síť

CSIRT aneb Computer Security Incident Response Team je systém zabezpečení sítí, který podporuje Evropská unie, její agentura ENISA. K tomuto přístupu se hlásí i Network Security Monitoring Cluster. Chcete vědět více? Napište nám.

Podmínky vstupu do klastru

Jsme nezávislé sdružení zaměřující se na oblast bezpečnosti počítačových sítí s cílem zvýšit povědomí o problémech a řešeních bezpečnostních aspektů počítačových sítí.

Co nabízíme:

Naše heslo je: Connecting small to be big. Proto našim členům nabízíme:

 • možnost se v rámci klastru ucházet o zakázky a tendry většího typu (ve spolupráci s dalšími členskými firmami);
 • zprostředkování VaV, mezi členy klastru, vyřízení dotačních žádostí v rámci VaV;
 • pravidelné zpravodajství o možných dotačních programech, zajímavých akcích (cena Inovace roku, Czech Accelerator apod.) a jiné;
 • public relations nejen v oblasti počítačové bezpečnosti;
 • spolupráci při vystoupení na konferencích a veletrzích, poradenství využití možných zdrojů financování apod.;
 • prezentaci našich členů všude tam, kde klastr působí (např. konference Economie Chytré investice do IT);
 • účast na vlastní konferenci klastru;
 • studentské stáže (databázi studentů hledajících praxi);
 • možnost zapojit se s námi do Community programu;
 • analýzu sítě pro naše členy (zjistit, zda je Vaše firmení síť bezpečná);
 • účast na všech aktivitách klastru v případě zájmu (dle jednotlivých členů), apod.

Povinnosti člena klastru:

 • účast na členských schůzích klastru (2x ročně);
 • zapojení se do projektů klastru (v případě zájmu);
 • uhrazení členského vkladu.

Pokud máte zájem o členství v klastru vyplňte prosím příhlášku (ke stažení níže) a seznamte se se Stanovami NSM Clusteru (konktaktuje nás, popř. znění stanov naleznete v OR). Ozveme se Vám.

V případě jakýchkoli nejasností nás prosím kontaktujte na info@nsmcluster.com.

Přihláška pro vstup do clusteru

Partneři