Change language: CZ EN FR DE RU
it-sa 2019
Hlavička BP JMK
Hlavicka - dotaz

Projekt FIRE

FIRE je mezinárodní projekt podpořený v rámci 7. Rámcového programu, konkrétně výzvy  FP7-ICT-2011-8. Projektoví partneři jsou ICT klastry ze Španělska, Velké Británie, Německa, Belgie, ČR a Estonska.

Akronym  FIRE je zkrácení slov “Facilitate Industry and Research in Europe”. Cílem projektu FIRE je zlepšit Evropskou odvětvovou konkurenceschopnost v rámci důvěryhodnosti ICT. Projekt zjišťuje potřeby trhu v oblasti ICT bezpečnosti, prostřednictvím zapojení oborově zaměřených klastrů.

Projekt FIRE  si klade za cíl zmenšit mezeru mezi trhem a vývojem v rámci Evropy a vytváří za tímto účelem různé aktivity, např. propojení výzkumníků a výzkumných pracovišť po celé Evropě, zjištění poptávky trhu pro uplatnitelný výzkum v oblasti ICT bezpečnosti a další.

 

Pozvánka ke spolupráci, buďte rozpoznaní a mějte přístup k výsledkům

Nezáleží na tom, zda jste koncový uživatel, manažer, výzkumník, nebo součást bezpečnostního týmu firmy či organizace, FIRE Vám bude schopen poskytnout užitečné informace a vhled do vývoje evropského ICT security trhu.

 

Evropské klastry jsou srdečně zvány, aby se připojily jako partneři a mohly tak využít výsledky projektu pro své členy.

Výzkumné projekty jsou vítány, aby informovaly o svých aktivitách a výsledky projektu využily pro své výzkumné zájmy.

Tvůrcům bezpečnostních politik jsou k dispozici výsledky projektu tak, aby rozšířily jejich znalosti a pomohly lépe koordinovat místní výzkumné záměry.

Přínosy projektu

Přínosy nejen pro komerční organizace, které projekt FIRE nabízí:           

 • Zapojení do vznikající agendy výzkumu v rámci ICT bezpečnosti.
 • Zviditelnění potřeb organizací v rámci ICT trhu a výzkumu. Evropská unie má každý rok definovaný rozpočet na ICT bezpečnost. Pro rok 2013 to činí kolem 36,5 mil. € v rámci ICT bezpečnosti a dále 308,5 mil. € pro podporu bezpečnosti kritických infrastruktur, kam se v poslední době stáčí čím dál větší pozornost Evropské komise. Jedná se především o následující odvětví:
  • Energetika
  • Finanční sektor
  • Vládní sektor
  • Zdravotnictví
  • Mobilní komunikace
 • Přístup do online databáze evropských výzkumných center, jejich klíčových pracovníků, informace o výzkumu a vývoji jednotlivých pracovišť.
 • Přístup do vyhledávací platformy pro potenciální spolupracovníky v oblasti výzkumu a to jak v rámci komerční sféry, tak mezi výzkumnými institucemi, na základě daných výzkumných požadavků.
 • Vhled do těch oblastí, které výzkumníci z celé Evropy považují za budoucí palčivá témata v rámci ICT bezpečnosti a tedy zítřejší možné nové trhy.
 • Ovlivnit evropský ICT bezpečnostní výzkum a tržní perspektivy, nabídnout a podílet se na potřebách trhu a ovlivnit vývoj trhu v rámci propojení s výzkumnými aktivitami.
 • Zjistit a...

Plánované aktivity

Konsorcium partnerů projektu FIRE má za úkoly tyto aktivity:

 1. Identifikovat potřeby trhu v oblasti ICT bezpečnosti, včetně výzkumných aktivit a potřeb koncových uživatelů
 2. Rozvíjet Pan-EU ICT Security Cluster výzkumnou síť a strategii  
 3. Koordinovat národní výzkumné aktivity (zahrnuje výměnu informací, hledání možných synergií, identifikaci přesoborové spolupráce, zjištění bariér společného výzkumu, zmapovat podpůrné výzkumné projekty, jejich strategii a zaměření atd.)
 4. Vylepšit inovační potenciál v rámci odvětví (propojení průmyslu, trhu a výzkumu, zjištění potřeb a best practices)
 5. Podpora ICT bezpečností strategie a rozšíření znalosti problematiky ICT bezpečnosti

Projektoví partneři

Klíčovými partnery jsou IT bezpečnostní asociace v Belgii, Estonsku, Německu, Španělsku, Česku a Velké Británii, které reprezentují:

 • Výzkumné instituce a univerzity světové úrovně, např. Fraunhofer Institutes, AIT, KU Leuven, Queen's University Belfast, CNRS, Universidad de Málaga, Masarykova Univerzita atd.
 • Globální a evropské firmy, významní hráči na trhu ICT Security, jako jsou SAP, HP, EMC/RSA, IBM, McAfee, Symantec, Checkpoint, Panda, Indra, Sophos, Vasco Data Security, atd.
 • Státní instituce, koncoví uživatelé a podpůrné dotační organizace, jako jsou UK Home Office, INTECO, BSI, …
 • Malé a střední podniky (více jak 1000)
 • Právní experti
 • Techničtí odborníci, kteří řídí národní a evropské výzkumné agendy, např. Bart Preneel (LSEC/KU Leuven), který je členem ve výboru RISEPTIS, Dr. Norbert Pohlman (TeleTrusT/University of Applied Sciences Gelsenkirchen), který byl po několik let členem rady ENISA.

Partneři