Change language: CZ EN FR DE RU
it-sa 2019
Hlavička BP JMK
Hlavicka - dotaz

Projekt OPVK "Vzdělávací modul Kybernetická bezpečnost"

V rámci Opračního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 3 Další vzdělávání, získal Network Security Monitoring Cluster s dalšími pěti parntery dotaci pro projekt "Vzdělávací modul Kybernetická bezpečnost".

Partnery projektu je pět členů NSMC, a sice společnosti INVEA-TECH, s.r.o., ELAT s.r.o., SOVA NET, s.r.o., UNIS COMPUTERS, a.s., Novicom, s.r.o.

Doba trvání projektu je od záři 2013 do března 2015.

Klíčovými aktivitami je vytvoření vzdělávacího modulu a poté e-learningu.

Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách projektu http://www.kybernetickabezpecnost.eu/

Cíl projektu

2. 09. 2013

Projekt Vzdělávací modul Kybernetická bezpečnost má za cíl seznámit v rámci školícího modulu neodbornou veřejnost s problematikou počítačové bezpečnosti. Cílovou skupinou jsou dacision makeři, především manažeři, na pozicích výkonných, finančních či provozních ředitelů. Ti přicházejí s problematikou chodu počítačových sítí denně do styku a navíc se jedná o osoby, které schvalují investiční záměry firmy. Po absolvování kurzu se budou účastníci lépe orientovat v jednotlivých nástrojích, budou umět vyhodnotit kritická místa v podniku, sestavit investiční plán pro nákup IT řešení do podniku a zavést opatření vedoucí k dlouhodobě udržitelné bezpečné síti a tedy i zvýšení konkurenceschopnosti.

Žadatel a partneři projektu

Žadatelem a tedy i úspěšným příjemcem dotace je Network Security Monitoring Cluster, družstvo. Na projektu se dále podílí dalších pět partnerů, kteří jsou zastoupeni svými zaměstnanci v realizačním týmu.

Partneři projektu jsou:

ELAT s.r.o. (www.elat.cz)

INVEA-TECH, s.r.o. (www.invea.cz

SOVA NET, s.r.o. (www.sovanet.cz)

Novicom, s.r.o. (www.novicom.cz)

UNIS COMPUTERS, a.s (www.uniscomp.cz)

Souhrnné informace o 5.výzvě 3.2.

Projekt Vzdělávací modul Kybernetická bezpečnost byl přijat v rámci 5.výzvy operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Výzva byla vyhlášena 15.1.2013 a ukončena 28.2.2013. Celkem bylo podáno 116 žádostí, což bylo nejvíce za všech pět výzev. Z tohoto celkového počtu bylo předáno do hlavního hodnocení 95 žádostí a 52 z toho získalo fiananční podporu. Celkem bylo v této výzvě kontrahováno 103 017 929,00 Kč.

 

Celé znění výzvy viz http://opvk.kr-jihomoravsky.cz/Articles/1793-2-Jednotlive+vyzvy+z+PO+3.aspx

Partneři