Change language: CZ EN FR DE RU
it-sa 2019
Hlavička BP JMK
Hlavicka - dotaz

Přínosy projektu

Přínosy nejen pro komerční organizace, které projekt FIRE nabízí:           

 • Zapojení do vznikající agendy výzkumu v rámci ICT bezpečnosti.
 • Zviditelnění potřeb organizací v rámci ICT trhu a výzkumu. Evropská unie má každý rok definovaný rozpočet na ICT bezpečnost. Pro rok 2013 to činí kolem 36,5 mil. € v rámci ICT bezpečnosti a dále 308,5 mil. € pro podporu bezpečnosti kritických infrastruktur, kam se v poslední době stáčí čím dál větší pozornost Evropské komise. Jedná se především o následující odvětví:
  • Energetika
  • Finanční sektor
  • Vládní sektor
  • Zdravotnictví
  • Mobilní komunikace
 • Přístup do online databáze evropských výzkumných center, jejich klíčových pracovníků, informace o výzkumu a vývoji jednotlivých pracovišť.
 • Přístup do vyhledávací platformy pro potenciální spolupracovníky v oblasti výzkumu a to jak v rámci komerční sféry, tak mezi výzkumnými institucemi, na základě daných výzkumných požadavků.
 • Vhled do těch oblastí, které výzkumníci z celé Evropy považují za budoucí palčivá témata v rámci ICT bezpečnosti a tedy zítřejší možné nové trhy.
 • Ovlivnit evropský ICT bezpečnostní výzkum a tržní perspektivy, nabídnout a podílet se na potřebách trhu a ovlivnit vývoj trhu v rámci propojení s výzkumnými aktivitami.
 • Zjistit a mít přehled o success stories a best practices v různých průmyslových odvětvích v rámci cyber security.
 • Účast v Advisory board, jejímž účelem je zlepšit komunikaci mezi výzkumníky a koncovými uživateli a získat tak možnost ovlivnit dlouhodobé cíle z hlediska budoucího financování nejen na národní úrovni.
 • Účast na brokerage workshopech a získání informací od společností v oboru a výzkumníků ohledně nejlepších praktik (best practices) a success stories
 • Možnost účastnit se výzkumných skupin vedených předními evropskými výzkumníky. Současná témata, která stojí v popředí, jsou:
  • Cyber Security
  • Důvěra v budoucí Internet
  • E-Identita
  • Soukromí & ochrana
  • Odpovědnost & státní správa


Partneři