Change language: CZ EN FR DE RU
Budování kyberbezpečnosti
it-sa 2019
Hlavička BP JMK
Hlavicka - dotaz

Projekty

Vzdělávání v oblasti KB pro střední školství

NSMC pořádá ve spolupráci s členskými organizacemi SODAT SW a MU, v Kybernetickém polygonu Masarykovy univerzity v Brně, semináře kybernetické bezpečnosti pro střední školy. Semináře jsou zcela zdarma. Cílem je budovat povědomí o kybernetické bezpečnosti i v našem středním školství.

Projekt OPVK "Vzdělávací modul Kybernetická bezpečnost"

2. 09. 2013

V rámci Opračního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 3 Další vzdělávání, získal Network Security Monitoring Cluster s dalšími pěti parntery dotaci pro projekt "Vzdělávací modul Kybernetická bezpečnost".

Partnery projektu je pět členů NSMC, a sice společnosti INVEA-TECH, s.r.o., ELAT s.r.o., SOVA NET, s.r.o., UNIS COMPUTERS, a.s., Novicom, s.r.o.

Doba trvání projektu je od záři 2013 do března 2015.

Klíčovými aktivitami je vytvoření vzdělávacího modulu a poté e-learningu.

Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách projektu http://www.kybernetickabezpecnost.eu/

Projekt FIRE

FIRE je mezinárodní projekt podpořený v rámci 7. Rámcového programu, konkrétně výzvy  FP7-ICT-2011-8. Projektoví partneři jsou ICT klastry ze Španělska, Velké Británie, Německa, Belgie, ČR a Estonska.

Akronym  FIRE je zkrácení slov “Facilitate Industry and Research in Europe”. Cílem projektu FIRE je zlepšit Evropskou odvětvovou konkurenceschopnost v rámci důvěryhodnosti ICT. Projekt zjišťuje potřeby trhu v oblasti ICT bezpečnosti, prostřednictvím zapojení oborově zaměřených klastrů.

Projekt FIRE  si klade za cíl zmenšit mezeru mezi trhem a vývojem v rámci Evropy a vytváří za tímto účelem různé aktivity, např. propojení výzkumníků a výzkumných pracovišť po celé Evropě, zjištění poptávky trhu pro uplatnitelný výzkum v oblasti ICT bezpečnosti a další.

 

Pozvánka ke spolupráci, buďte rozpoznaní a mějte přístup k výsledkům

Nezáleží na tom, zda jste koncový uživatel, manažer, výzkumník, nebo součást bezpečnostního týmu firmy či organizace, FIRE Vám bude schopen poskytnout užitečné informace a vhled do vývoje evropského ICT security trhu.

 

Evropské klastry jsou srdečně...

Praktická Akademie IT znalostí

 

„Praktická Akademie IT znalostí - rozvoj odborných dovedností studentů pro prohloubení spolupráce“

 

Hlavním cílem projektu je podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem v oblasti rozvoje praktických IT dovedností studentů VŠ, požadovaných praxí.
Zkušenosti členských firem Technologické platformy pro IT služby dokládají, že studenti VŠ nejsou dostatečně připraveni v oblasti technických praktických IT znalostí a dovedností. Z toho důvodu je důležité podporovat získávání takových zkušeností, které požadují po studentech IT firmy pro úspěšné nasazení do vývojových projektů. 

OPVK

 

Projekt byl ukončen v lednu 2014. Realizace projektu byla velmi úspěšná, byl zaznamenaný velký zájem ze strany cílové skupiny. 

Partneři