Change language: CZ EN FR DE RU
it-sa 2019
Hlavička BP JMK
Hlavicka - dotaz

Souhrnné informace o 5.výzvě 3.2.

Projekt Vzdělávací modul Kybernetická bezpečnost byl přijat v rámci 5.výzvy operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Výzva byla vyhlášena 15.1.2013 a ukončena 28.2.2013. Celkem bylo podáno 116 žádostí, což bylo nejvíce za všech pět výzev. Z tohoto celkového počtu bylo předáno do hlavního hodnocení 95 žádostí a 52 z toho získalo fiananční podporu. Celkem bylo v této výzvě kontrahováno 103 017 929,00 Kč.

 

Celé znění výzvy viz http://opvk.kr-jihomoravsky.cz/Articles/1793-2-Jednotlive+vyzvy+z+PO+3.aspx

Partneři