Change language: CZ EN FR DE RU
it-sa 2019
Hlavička BP JMK
Hlavicka - dotaz

Workshop

Dne 22.9.2016 se, pod záštitou NSMC, uskuteční v kybernetickém polygonu (KYPO) na MU v Brně akce firmy SODAT software s názvem Bezpečný workshop

Partneři