Change language: CZ EN FR DE RU
it-sa 2019
Hlavička BP JMK
Hlavicka - dotaz

Žadatel a partneři projektu

Žadatelem a tedy i úspěšným příjemcem dotace je Network Security Monitoring Cluster, družstvo. Na projektu se dále podílí dalších pět partnerů, kteří jsou zastoupeni svými zaměstnanci v realizačním týmu.

Partneři projektu jsou:

ELAT s.r.o. (www.elat.cz)

INVEA-TECH, s.r.o. (www.invea.cz

SOVA NET, s.r.o. (www.sovanet.cz)

Novicom, s.r.o. (www.novicom.cz)

UNIS COMPUTERS, a.s (www.uniscomp.cz)

Partneři