Change language: CZ EN FR DE RU
it-sa 2023
CIH
JC3

Novinky

Napsali o NSMCluster

17. 06. 2013

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo katalog CLUSTER ORGANIZATIONS IN THE CZECH REPUBLIC. Byl vydán v souvislosti s projektem ClusterCOOP.Tento projekt představuje velkou příležitost ke spolupráci těchto organizací ve svém regionu a to i s podporu státu a jejich další rozvoj.

 

Celý dokumnet k nahlédnutí zde http://www.czechinvest.org/data/files/400883-mpo-katalog-klastru-web-150dpi-3757-cz.pdf.

NSMCluster představen na str. 56 tohoto dokumentu.

 

Více informací

Lobisté v Německu "čeří vodu" při plánovaných zákonných změnách

7. 06. 2013

Zákony na ochranu dat jsou v Německu staré skoro dvě desetiletí a jedná se v tuto chvíli o jejich novelizaci. Za tuto dobu se v oblasti ochrany dat hodně pokročilo. V období, kdy vznikly současné platné zákony, měl zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg  právě 11 let a teprve se učil základy programování.  

Více informací

Microsoft tajně čerpá informace ze skypové komunikace

17. 05. 2013

Dle německých médií stahuje Microsoft tajně údaje z komunikací, které klienti vedou přes Skype. Jeden uživatel si po skypovém rozhovoru s kolegyní všiml podezřelého chování na své počítačové síti.

Více informací

INVEA-TECH FlowMon seminář INVEA-TECH FlowMon seminář

17. 04. 2013

aneb umíte rozkrýt provoz ve vaší počítačové síti a eliminovat její bezpečnostní rizika?

Společnost INVEA-TECH pořádá v květnu INVEA-TECH FlowMon seminář zaměřený na technologie monitorování datových toků (NetFlow/sFlow/flow monitoring) a bezpečnosti sítí (technologie NBA - behaviorální analýza, detekce anomálií). V rámci semináře se účastníci dozví, jaké jsou nejnovější nástroje pro efektivní správu podnikových sítí a ochranu před pokročilými bezpečnostními hrozbami. Seminář je určen pro současné i potenciální uživatele řešení FlowMon, IT administrátory, bezpečnostní manažery, IT ředitele a zájemce o problematiku z řad odborné IT veřejnosti.

Technologickým partnerem semináře je společnost Cisco Systems (Czech Republic) s.r.o., mediálními partnery jsou DCD Publishing, s.r.o. a IDG Czech Republic a. s.

Datum a místo konání je pátek 31. května 2013, Konferenční centrum Tower, Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle.

Program semináře naleznete zde.

Více informací

Ocenění NSMClustru bronzovou medailí Ocenění NSMClustru bronzovou medailí

29. 03. 2013

Evropská unie ocenila na základě Benchmarkingové analýzy NSMCluster bronzovou medailí. Tato analýza byla provedena v prvním čtvtletí tohoto roku, byla uskutečněna ve spolupráci s agenturou CezchInvest a její vyhodnocení učinil esca (European Secretariat for Cluster Analysis). Tento evropský sekretariát má sídlo v Berlíně a jeho cílem je podpora klastrových aktivit. Jeho odborníci vyvinuli metodiku pro benchmarkinovou analýzu klastrů, která je uznávaná po celé Evropě. Od roku 2008 prošlou touto analýzou přes 450 klastrů.

Více informací

NBÚ chce být silnější pří dalších možných útocích

28. 03. 2013

Národní bezpečnostní úřad chystá nový zákon o kybernetické ochraně a zároveň vyhodnocuje situaci, která nastala při nedávných útocích. K této analýze vydal NBÚ tiskovou zprávu, ve které shrnuje své poznatky. Jako hlavní body uvedla následující:

- útoky nebyly extrémně masivní

- útočník je dosud neznámý - jednalo se o sofistikovaného útočníka s určitou znalostí českého prostředí

- ČR obecně je na dobré úrovni zabezpečení, přesto tyto útoky odhalily některé nedokonalosti a slabiny

- jednou z nich je drobná úprava návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti, případně novelizace zákona o elektronických komunikacích

- potvrdila se ochota všech zúčastněných spolupracovat na bázi „komunitního“ principu - veřejná správa, komerční sektor a akademická sféra

- vytvoření Komise ředitele NBÚ pro kybernetickou bezpečnost - odborný, operativní orgán, se složením podle aktuální potřeby - zpravidla zástupci státu, soukromé sféry a akademické sféry

 

Více informací

Účast NSMClusteru na HOMSEC 2013

13. 03. 2013

HOMSEC je jedním z největších mezinárodních veletrhů, který se zabývá technologiemi pro ochranu a bezpečnost. Na čtvrtý ročník, který se v tuto dobu koná ve španělském Madridu, byl pozván evropskou komisí i NSMCluster a je zastupován Ing. Ladislavem Chodákem. V rámci programu druhého zde vystoupí se svým příspěvkem v Security Research Event at HOMSEC 2013 v části o průmyslových inovacích - bezpečnostní a obranné klastry. Security Research Event bude také projednávat shodnocení výzkumu v rámci sedmého rámcového programu Evropské unie.

Více informací

Zvýšený počet kybernetických útoků

12. 03. 2013

Nedávné útoky na české zpravodajské servery rozvířily diskusi nad tématem hackerů a jejich činností.

Tématem se zabýval například i článek v Hospodářských novinách dne 6.března 2013. Byla mu věnována celá dvoustrana a čtenáři zde byli seznámeni s tím, jaké možnosti kybernetických útoků hackeři využívají a také podrobný časový postup útoků, které v nedávné době u nás proběhly. Je zde také uvedena citace vyjádření ředitelky NSMCluster, Ing. Jitky Sládkové, která zde uvádí praktický příklad, jakým způsobem mohou hackeři napadnout např. speditérské firmy.

Kybernetický útok sebou přináší druhý úhel pohledu a tím je bezpečnost, která stojí jeho protipólem. Bezpečnost je však tématem preventivním a tedy nepopulárním. Nejvíce rozvinutý trh v oblasti bezpečnosti ICT je USA a Izrael. Ve vyspělých ekonomikách je bezpečnostní expert nejvíce poptávanou pracovní pozicí, zatímco v rámci českého trhu tato pozice ještě není příliš známa.

Více informací

Nové pracoviště NBÚ v Brně pro kybernetickou ochranu

28. 02. 2013

Již v roce 2015 by mělo v moravské metropoli vzniknout nové pracoviště Národního bezpečnostního úřadu, které se bude zabývat kybernetickou bezpečností. Ponese název Národní centrum kybernetické bezpečnosti (NCKB), bude zaměstnávat okolo 35 odborníků a počítá se s rozpčtem min 50 mil korun. Jihomoravský kraj byl vybrán pro toto centrum cíleně, neboť je zde největší koncentrace jak firem v soukromém sektoru, tak také aktivit na akademické půdě (cca 5000 studentů v oborech informační a komunikační technologie).  V této souvislosti byl zmíněn také Network Security Monitoring Cluster, jako aktivní sdružení firem v tomto oboru, který napomáhá celkové úspěšnosti i velké aktivitě subjektů v tomto oboru.

Více informací

Napsali o nás: Tisková zpráva Jihomoravského inovačního centra Napsali o nás: Tisková zpráva Jihomoravského inovačního centra

4. 02. 2013

Dne 31. 1. 2013 vyšla na stránkách Jihomoravského inovačního centra tisková zpráva, která informuje zapojení Network Security Monitoring Clusteru do projektu FIRE.  Do zapojení českého klastru pomohli právě i experti z Jihomoravského inovačního centra.

Více informací

Stránky: 1 ...  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Partneři