Change language: CZ EN FR DE RU
Antivirus nestačí
COVID

Přínosy projektu

Přínosy nejen pro komerční organizace, které projekt FIRE nabízí:           

 • Zapojení do vznikající agendy výzkumu v rámci ICT bezpečnosti.
 • Zviditelnění potřeb organizací v rámci ICT trhu a výzkumu. Evropská unie má každý rok definovaný rozpočet na ICT bezpečnost. Pro rok 2013 to činí kolem 36,5 mil. € v rámci ICT bezpečnosti a dále 308,5 mil. € pro podporu bezpečnosti kritických infrastruktur, kam se v poslední době stáčí čím dál větší pozornost Evropské komise. Jedná se především o následující odvětví:
  • Energetika
  • Finanční sektor
  • Vládní sektor
  • Zdravotnictví
  • Mobilní komunikace
 • Přístup do online databáze evropských výzkumných center, jejich klíčových pracovníků, informace o výzkumu a vývoji jednotlivých pracovišť.
 • Přístup do vyhledávací platformy pro potenciální spolupracovníky v oblasti výzkumu a to jak v rámci komerční sféry, tak mezi výzkumnými institucemi, na základě daných výzkumných požadavků.
 • Vhled do těch oblastí, které výzkumníci z celé Evropy považují za budoucí palčivá témata v rámci ICT bezpečnosti a tedy zítřejší možné nové trhy.
 • Ovlivnit evropský ICT bezpečnostní výzkum a tržní perspektivy, nabídnout a podílet se na potřebách trhu a ovlivnit vývoj trhu v rámci propojení s výzkumnými aktivitami.
 • Zjistit a mít přehled o success stories a best practices v různých průmyslových odvětvích v rámci cyber security.
 • Účast v Advisory board, jejímž účelem je zlepšit komunikaci mezi výzkumníky a koncovými uživateli a získat tak možnost ovlivnit dlouhodobé cíle z hlediska budoucího financování nejen na národní úrovni.
 • Účast na brokerage workshopech a získání informací od společností v oboru a výzkumníků ohledně nejlepších praktik (best practices) a success stories
 • Možnost účastnit se výzkumných skupin vedených předními evropskými výzkumníky. Současná témata, která stojí v popředí, jsou:
  • Cyber Security
  • Důvěra v budoucí Internet
  • E-Identita
  • Soukromí & ochrana
  • Odpovědnost & státní správa


Evangelizace KB pro studenty SŠ - semináře v KYPO MU

NSMC pořádá ve spolupráci s členskými organizacemi a MU, v Kybernetickém polygonu Masarykovy univerzity (KYPO) v Brně, semináře kybernetické bezpečnosti pro střední školy. Semináře jsou zcela zdarma. Cílem je budovat povědomí o kybernetické bezpečnosti v našem středním školství. 

Semináře mají veliký úspěch. Mimo brněnské SŠ jsme měli možnost přednášet například i pro studenty ze SŠ IS Dvůr Králové nad Labem. Tato škola se následně stala 3. SŠ v ČR, která vyučuje kybernetickou bezpečnost. A k naší radosti se stala první SŠ v ČR, která je členem našeho klastru.

Kurz KB pro učitele a ředitele SŠ

Vzdělávací kurz Kybernetická bezpečnost pro pedagogické pracovníky a management středních škol. Akreditace MŠMT: Č.j.: MSMT- 8135/2019-1-357.

Střední škola je organizací, která musí plnit zákonné povinnosti k ní vztažené, tak jako kterákoli jiná organizace/instituce v ČR. To je často zatím bohužel jediným důvodem, proč dříve či později začnete řešit ochranu informací – Informační bezpečnost a kvalitu poskytování svých služeb (Business Continuity). Součástí informační bezpečnosti je jak kybernetická bezpečnost, tak i ochrana osobních údajů.

Posluchači

Chráníte svá informační aktiva opravdu správně a zodpovědně? Chráníte data žáků před škodlivými vlivy a IS školy před zvídavými studenty? Umíte si poradit s triviálním výpadkem elektrické energie či s atakem ransomware? Máte dostatečně poučené zaměstnance školy, aby byli schopni odolat útoku sociálního inženýrství? Umíte být důstojným partnerem Vašemu dodavateli ICT řešení? Na tyto základní i další otázky Vám může dát odpověď právě náš vzdělávací kurz, který je možné hradit z prostředků dostupných z tzv. Šablon.

Obsah kurzu:

 • HISTORIE
 • KYBERNETICKÝ PROSTOR
 • LEGISLATIVA
 • ...

Junior centra excelence informační bezpečnosti v ČR

JCEKoncepce JCE v ČR PDF

Junior centra excelence informační bezpečnosti v ČR

NSMC je autorem koncepce SŠ Junior center excelence informační bezpečnosti v ČR.

Cílem je vybudovat v každém kraji jedno excelentní centrum, které bude nejen vyučovat informační bezpečnost podle NSMC osnov, ale bude také využívat špičkové technologie ve vybudovaných laboratořích. JCE centra budou znalosti a zkušenosti sdílet mezi sebou a poskytovat je, včetně technologií v laboratořích, i ostatním školám v rámci svého regionu. Koncepce je podporována jak NÚKIB - odborem pro vzdělávání, tak i Asociací krajů - komisí pro vzdělávání, která pomáhá s vytipováním potenciálních SŠ JCE v ještě nepokrytých regionech.

NSMC touto koncepcí naplňuje požadavky Národní strategie kybernetické bezpečnosti ČR na období let 2015 - 2020 a akčního plánu k...

Partneři