Change language: CZ EN FR DE RU
CIH
JC3

Profily přednášejících

Hlavní panel

Jitka Sládková

ředitelka Network Security Monitoring Clusteru

Ing. Jitka Sládková, Ph.D. studovala na prestižní EM Lyon ve Francii. NSMC spolu s dalšími založila a úspěšně rozvíjí jeho činnost, jak ve spolupráci s českými, tak i zahraničními subjekty. Pro klastr získala několik českých i mezinárodních projektů, podporuje zahraniční mise členských firem a věnuje se evangelizaci problematiky kybernetické bezpečnosti.  V roce 2013 získala pro NSMC evropské ocenění bronzovou medaili klastrové excelence. V minulosti se věnovala rozvoji start-upových společností na pozici Strategic Business Development. Působila také na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné chvíli přednáší na Newton College a spolupracuje s Czech ICT Alliancí.

Martin Drašar

RNDr. Martin Drašar, 30, se věnuje výzkumu v Bezpečnostním oddělení Ústavu výpočetní techniky. Je též členem bezpečnostního týmu Masarykovy univerzity (CSIRT-MU <http://www.muni.cz/csirt>). Ve svém výzkumu se zaměřuje na metody provádění skrytých útoků ve vysokorychlostních sítích a na možnosti jejich detekce.

Martin v roce 2009 absolvoval magisterské studium v oboru Bezpečnost informačních technologií na Masarykově univerzitě v Brně. Obhajoba jeho dizertační práce na téma "Behavioral detection of distributed dictionary attacks" ho na stejné univerzitě čeká v dubnu 2015.

Jakub Harašta

Mgr. Jakub Harašta absolvoval v magisterském programu Právo a právní věda na právnické fakultě. Je asistentem na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity a externím doktorandem tamtéž. Podílel se mimo jiné na řešení mezinárodních projektů CONSENT, SMART a RESPECT. Ve své odborné činnosti se zaměřuje na oblast kybernetické bezpečnosti.

Aleš Špidla

Vicepresident, ČIMIB - The Czech Institute of Information Security Managers

Ing. Aleš Špidla vystudoval technickou kybernetiku, Ve státní správě pracoval od roku 2005 do roku 2014, v roce 2011 koncipoval strategii kybernetické bezpečnosti České republiky a spolupracoval na věcném záměru zákona o kybernetické bezpečnosti. Intenzivně se věnuje propagaci řešení kybernetické bezpečnosti z koncepční a strategické úrovně. Přednáší na vysoké škole CEVRO Institut v MBA programu "Management a kybernetická bezpečnost". Je vicepresidentem Českého institutu manažerů informační bezpečnosti. V současné době pracuje ve společnosti PricewaterhouseCoopers jako manažer řízení rizik.

Jiří Sedláček

Ing. Jiří Sedláček vystudoval FS VUT v Brně. V oblasti IT se pohybuje od studia na vysoké škole. Od roku 1998 do roku 2014 působil ve společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o. zpočátku na pozici IT Supervisor Senior kdy měl na starosti administraci uživatelů a serverů, zodpovídal za chod klientských počítačů a serverů a funkčnost infrastruktury, programování a správu Lotus Notes a správu FireWallu. Poslední 3 roky působil na pozici IT Director. Zodpovídal zejména za řízení IT oddělení, plánování rozpočtu IT, spoluvytváření ICT strategie firmy, vedení IT projektů a určování bezpečnostní politiky firmy. V současnosti pracuje ve společnosti Network Security Monitoring Cluster na pozici Chief of Security Experts. Jeho hlavní pracovní náplní je technologický marketing a evangelizace v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Tomáš Vlach

Tomáš Vlach se zabývá bezpečností od roku 2011, kdy navázal na dlouholeté zkušenosti v oblasti síťových technologií. Je zaměstnán ve společnosti Homecredit International na pozici Security Governance Team leader, kde má na starosti rozvoj a monitoring IT bezpečnosti ve společnostech skupiny Homecredit Group v zemích euroasijského regionu.

Igor Šuba

Ing. Igor Šuba, PhD. působí od roku 2007 jako Chief Informatino Officer ve společnosti Matador Holding, kde je zodpovědný za řízení IT v celé skupině a vztahy s dodavateli a outsourcingovými partnery. Ve společnosti Matador pracuje soustavně od roku 1994 na různých pozicích souvisejících s řízením IT, projektovým řízením a lidskými zdroji.

Odpolední workshop - blok I.

Jindřich Šavel

Jindřich Šavel se v prostředí českého IT trhu pohybuje více než 24 let. Za tu dobu se zabýval dodávkami technologií, infrastruktur a rozsáhlých aplikací v oblasti DMS a Workflow. Má zkušenosti s vedením rozsáhlých týmů programátorů, konzultantů a systémových administrátorů. Poslední roky se na pozici obchodního ředitele společnosti Novicom s.r.o. věnuje především rozvoji obchodní sítě a uplatnění unikátního produktu AddNet (integrovaný nástroj pro distribuovaný IPAM/DDI/NAC) na českém i světovém trhu. Vedle toho je aktivní ve sdružení NSMC (Network Security Monitoring Cluster), kde se ve spolupráci s dalšími českými výrobci bezpečnostních a monitorovacích řešení snaží prosadit koncept Aktivní bezpečnosti sítě.

Pavel Minařík

RNDr. Pavel Minařík, Ph.D. se zabývá oblastí kybernetické bezpečnosti od roku 2006. Účastnil se řady výzkumných projektů (převážně pro americkou a českou armádu) jako výzkumný pracovník Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity. Je autorem více než desítky publikací v oblasti behaviorální analýzy a několika algoritmů pro analýzu provozu a detekci anomálií shrnutých v doktorské práci „Building a System for Network Security Monitoring“. V současné době pracuje jako technologický ředitel ve společnosti INVEA-TECH zodpovědný za návrh a vývoj produktů společnosti pro Flow Monitoring a Network Behavior Analysis.

Tomáš Mezník

Tomáš Mezník se věnuje bezpečnostní problematice již 12 let. Zkušenosti získal ve firmách CA, Secunet, IBM a NetGuard, kde realizoval mimo jiné projekt outsourcingu správy bezpečnostních prvků do Security Operations Center pro významnou mezinárodní banku. Od roku 2011 se jako společník společnosti FerretApps zabývá vývojem jedinečné technologie pro monitoring dostupnosti aplikací.

Odpolední workshop - blok II.

Igor Prosecký

Ing. Igor Prosecký absolvoval Vysokou vojenskou technickou školu. Do roku 2004 pracoval v resortu Ministerstva obrany. V současné době pracuje ve společnosti i3 Consultant, zabývající se poradenstvím v oblasti bezpečnosti informací informačních systémů. Má rozsáhlé zkušenosti a je odborníkem v oblasti ochrany ososbních údajů, ISMS a ISO 27000.

Peter Jankovský

Ing. Peter Jankovský, Architekt bezpečnostních dohledů, vystudoval TU Košice, obor IT a telekomunikační technologie. Nastoupil do společnosti GiTy, kde se zaměřil na informační bezpečnost od realizace technických řešení přes její řízení až po implementace SIEM systémů. Svoje zkušenosti následně uplatnil jako ředitel bezpečnosti ve společnosti PPF Banka kde se manažersky zaměřuje na zabezpečení systémů a procesů spojených s monetizačními vlivy. Má zkušenosti s audity ČNB, projektovým řízením nápravných opatření, s best-practice bankovních norem a nařízeních ČNB. Od roku 2007 sbírá a odevzdává své zkušenosti s rozvojem bezpečnostních dohledů do plnohodnotných SOC řešení.

Jaroslav Pejčoch

Jaroslav Pejčoch se již více než 20 let v oblasti IT zabývá bezpečností a krizovým řízením.  Je předsedou představenstva T-SOFT, a.s. a současně zastává funkce v odborných organizacích. Je sekretářem mezinárodní asociace krizových manažerů TIEMS, členem řídicího výboru  ICT Unie či rady ředitelů české pobočky AFCEA. Svůj profesionální život zasvětil modernizaci a automatizaci kritických systémů státu a velkých organizací. Věnuje se propojení kritických procesů a scénářů, moderních aplikací a schopností lidí, aby krizové situace nenastaly a pokud už nastanou, aby byly řízeně zvládnuty.

Novinky

Partneři