Change language: CZ EN FR DE RU
CIH
JC3

Kdo je Network Security Monitoring Cluster

Network Security Monitoring Cluster, družstvo (dále jen NSM Cluster) je kooperační
odvětvové uskupení zaměřené na oblast bezpečnosti počítačových sítí a bezpečnosti v ICT.

Hlavní a vedlejší aktivity klastru:

 • společné projekty v oblasti technické infrastruktury inovačního charakteru;
 • společné projekty v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací;
 • návrh a integrace komplexních řešení v oblasti monitorování bezpečnosti počítačových sítí;
 • poskytování služeb vlastního Security Operations Center;
 • networking, sdílení know-how a kapacit;
 • osvěta týkající se informační a kybernetické bezpečnosti – školení, vzdělávání, konference, workshopy;
 • vytvoření vzdělávacího programu informační bezpečnosti pro střední školy;
 • zavádění Koncepce© Junior center excelence informační bezpečnosti (Koncepce© je určena pro specializované střední školy. Autorem Koncepce© je Ing. Jiří Sedláček);
 • sdílení informací o aktuálních trendech v oblasti bezpečnosti počítačových sítí;
 • návrhy úpravy právních norem v oblasti informační bezpečnosti;
 • komunikace s organizacemi a asociacemi zabývající se bezpečností počítačových sítí (např. ENISA, IT Security in Germany atd.).

Novinky

it-sa 2022

Společná expozice na veletrhu kybernetické bezpečnosti it-sa 2022

it-sa – Europe’s leading trade fair for IT security

25. - 27. října 2022

Norimberk, Německo

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR nabízí českým firmám, aby prezentovaly své produkty a inovace v rámci společné expozice na veletrhu IT bezpečnosti it-sa,

který se koná 25. - 27. října 2022 v Norimberku.

it-sa 2022 je nevýznamnější veletrh pro kybernetickou bezpečnost v Evropě. Posledního klasického ročníku před pandemií se účastnilo 700 vystavovatelů.

Veletrh it-sa 2022 je zařazen do seznamu Českých oficiálních účastí MPO, do kategorie B.

Na veletrhu je pod záštitou MPO organizována společná expozice.

Účast firem rámci společné expozice je velmi výhodná a organizačně nenáročná.

MPO zajistí výstavní plochu a postaví expozici. Každému vystavovateli ve společné expozici je poskytnuta plocha max. 9 m². Dále zajistí a vybaví kuchyňku, společné a skladové prostory. Vystavovatel hradí sám jen registrační poplatek pořadateli (u veletrhu it-sa činí: 1.335 EUR).

Podklady k oficiální účasti nalezete na webu MPO https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/podpora-exportu/vystavy-veletrhy/  

Kontaktní osobou na MPO je pan Janecký, janecky@mpo.cz

V případě dotazů neváhejte kontaktovat výhradní zastoupení veletržní správy v ČR, společnost PROveletrhy paní Naďu Lichte info@proveletrhy.cz, nebo zástupce MPO pana Janeckého janecky@mpo.cz

Partneři