Change language: CZ EN FR DE RU
it-sa 2023
CIH
JC3

Kdo je Network Security Monitoring Cluster

Network Security Monitoring Cluster, družstvo (dále jen NSM Cluster) je kooperační
odvětvové uskupení zaměřené na oblast bezpečnosti počítačových sítí a bezpečnosti v ICT.

Hlavní a vedlejší aktivity klastru:

 • společné projekty v oblasti technické infrastruktury inovačního charakteru;
 • společné projekty v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací;
 • návrh a integrace komplexních řešení v oblasti monitorování bezpečnosti počítačových sítí;
 • poskytování služeb vlastního Security Operations Center;
 • networking, sdílení know-how a kapacit;
 • osvěta týkající se informační a kybernetické bezpečnosti – školení, vzdělávání, konference, workshopy;
 • vytvoření vzdělávacího programu informační bezpečnosti pro střední školy;
 • zavádění Koncepce© Junior center excelence informační bezpečnosti (Koncepce© je určena pro specializované střední školy. Autorem Koncepce© je Ing. Jiří Sedláček);
 • sdílení informací o aktuálních trendech v oblasti bezpečnosti počítačových sítí;
 • návrhy úpravy právních norem v oblasti informační bezpečnosti;
 • komunikace s organizacemi a asociacemi zabývající se bezpečností počítačových sítí (např. ENISA, IT Security in Germany atd.).

Novinky

it-sa 2023

Společná expozice na veletrhu kybernetické bezpečnosti it-sa 2023

10. - 12. října 2023

Norimberk, Německo

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR nabízí českým firmám, aby prezentovaly své produkty a inovace v rámci společné expozice na veletrhu IT bezpečnosti it-sa, který se koná 10. - 12. října 2023 v Norimberku.

Společná expozice se nachází v hale 7, číslo stánku 7-603.

V případě dotazů k veletrhu kontaktujete oficiální zastoupení norimberské veletržní společnosti v ČR, spol. PROveletrhy s.r.o., info@proveletrhy.cz.

 

Partneři