Change language: CZ EN FR DE RU
JC3
Antivirus nestačí
COVID

Kdo je Network Security Monitoring Cluster

Network Security Monitoring Cluster, družstvo (dále jen NSM Cluster) je kooperační
odvětvové uskupení zaměřené na oblast bezpečnosti počítačových sítí a bezpečnosti v ICT.

Hlavní a vedlejší aktivity klastru:

 • společné projekty v oblasti technické infrastruktury inovačního charakteru;
 • společné projekty v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací;
 • návrh a integrace komplexních řešení v oblasti monitorování bezpečnosti počítačových sítí;
 • poskytování služeb vlastního Security Operations Center;
 • networking, sdílení know-how a kapacit;
 • osvěta týkající se informační a kybernetické bezpečnosti – školení, vzdělávání, konference, workshopy;
 • vytvoření vzdělávacího programu informační bezpečnosti pro střední školy;
 • vytvoření a zavádění konceptu juniorních excelentních center v oblasti informační bezpečnosti;
 • sdílení informací o aktuálních trendech v oblasti bezpečnosti počítačových sítí;
 • návrhy úpravy právních norem v oblasti informační bezpečnosti;
 • komunikace s organizacemi a asociacemi zabývající se bezpečností počítačových sítí (např. ENISA, IT Security in Germany atd.).

Novinky

HANNOVER MESSE Digital Days

HANNOVER MESSE Digital Days

Premiéra 14. - 15. 7. 2020

I v době, kdy se po celém světě rozpíná nechtěný virus, mají firmy potřebu informovat se o novinkách v oboru. Toho si je vědom i pořadatel největšího strojírenského veletrhu HANNOVER MESSE. Veletrh HANNOVER MESSE, který se koná za normálních okolností vždy v dubnu v Hannoveru, musel být zrušen, ale lidé samozřejmě chtějí získávat informace o nejnovějších technologických produktech a řešeních i nadále. To bylo podnětem pro vznik online platformy HANNOVER MESSE Digital Days.

 

Virtuální platforma pro prezentaci světových novinek z oblasti průmyslové automatizace a IT, energetických a environmentálních technologií a vývoje a výzkumu v rámci oboru strojírenství HANNOVER MESSE Digital Days slaví svou premiéru 14. a 15. července 2020! 

 

HANNOVER MESSE Digital Days tematicky pokrývají obsahové zaměření veletrhu. Těžištěm konferenčního programu jsou proto například Průmysl 4.0, umělá inteligence, smart energy a Logistika 4.0. Druhým obsahovým zaměřením jsou prezentace produktů a řešení jednotlivých vystavovatelů. Také vzájemné kontakty nepřijdou zkrátka. Všichni účastníci si mohou vyhledat vhodné obchodní a kooperační kontakty a přes funkci chat vstoupit přímo do diskuse.

 

Tato dvoudenní digitální akce se bude věnovat aktuálnímu vývoji v oborech průmyslu, energie nebo logistiky a nabídne orientaci v době krize a po jejím konci. Více informací a přihlášení na https://www.hannovermesse.de/en/news/digital-days/hannover-messe-digital-days.

 

Zdroj: PROveletrhy - výhradní zastoupení Deutsche Messe AG v ČR, info@proveletrhy.cz.

Partneři