Change language: CZ EN FR DE RU
CIH
JC3

Školení Kybernetické bezpečnosti

Školení Kybernetická bezpečnost odpoví na následující otázky:

 • Znáte úroveň zabezpečení Vaší firemní sítě?
 • Myslíte si, že zodpovědné osoby ví, co se v ní děje? Jak se chovají uživatelé?
 • Máte chráněná data? Kolika kybernetickým útokům jste čelili?
 • Využíváte cloudové služby? Je transfer dat bezpečný?
 • Jsou služby, které využíváte, v požadované kvalitě?
 • Rozumíte nástrojům Vašeho informačního systému?
 • Jakým způsobem se rozhodujete o investicích do SW a HW?
 • Bude nutná implementace řešení pro podporu kybernetického zákona ve Vašem podniku/organizaci?

Pokud neznáte některou z odpovědí, poté je náš kurs určen právě pro Vás. Po absolvování školení se budete:

 • orientovat v problematice kybernetické bezpečnosti z legislativního pohledu,
 • lépe orientovat v jednotlivých nástrojích, které se ve firemních sítích vyskytují,
 • umět vyhodnotit kritická místa v podniku,
 • sestavit investiční plán pro nákup IT řešení do podniku,
 • a zavést opatření vedoucí k dlouhodobě udržitelné bezpečné síti a tedy i zvýšení konkurenceschopnosti.

Školení je sestaveno předními odborníky v oblasti kybernetické bezpečnosti sdruženými v rámci Network Security Monitoring Clusteru a odráží současné požadavky na zabezpečení sítí včetně reflexe zákona o kybernetické bezpečnosti.

Součástí kursu je přístup na e-learningovou platformu.

Kurs je možno modifikovat podle potřeb posluchačů:

 • malý, střední, velký podnik
 • státní správa
 • organizace spadající do kritické infrastruktury
 • organizace napojené na kritickou infrastrukturu

Každé školení je sestaveno dle potřeb klienta.

Partneři