Change language: CZ EN FR DE RU
CIH
JC3

Ročník 2015

Konference se těšila velikému zájmu účastníků. Ze téměř 140 účastníků se dostavilo téměř 80% registrovaných. Mezi přednášejícími nechyběli viceprezident ČIMIBu Aleš Špidla či zástupci CSIRT-MU Martin Drašar, nebo právní pohled na kybernetickou bezpečnost očima Jakuba Harašty (právnická fakulta MU).

Mezi účastníky byli zástupci jak velkých českých společností napojených na kritickou infrastrukturu, tak zástupci státní správy a to ať již z národní úrovně, tak i regionální.

Novinky

Partneři