Change language: CZ EN FR DE RU
VVVI Brno 2017
Hlavicka prazdna

Kdo je Network Security Monitoring Cluster

Network Security Monitoring Cluster, družstvo (dále jen NSM Cluster) je kooperační
odvětvové uskupení zaměřené na oblast bezpečnosti počítačových sítí a bezpečnosti v ICT.

Hlavní a vedlejší aktivity klastru:

  • společné projekty v oblasti technické infrastruktury inovačního charakteru;
  • společné projekty v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací;
  • návrh a integrace komplexních řešení v oblasti monitorování bezpečnosti počítačových sítí;
  • společné projekty propagace klastru;
  • networking, sdílení know-how a kapacit;
  • osvěta týkající se bezpečnosti počítačových sítí a informací – školení a vzdělávání;
  • sdílení informací o aktuálních trendech v oblasti bezpečnosti počítačových sítí;
  • návrhy úpravy právních norem v oblasti bezpečnosti ICT infrastruktury a jejího zabezpečení;
  • komunikace s organizacemi a asociacemi zabývající se bezpečností počítačových sítí (např. ENISA, IT Security in Germany atd.).

Novinky

Akreditace kurzu KB pro SŠ

Dne 11.10.2016 nám byla MŠMT udělena akreditace pro vzdělávací kurz: "Kybernetická bezpečnost pro pedagogické pracovníky a management středních škol". Nyní můžeme nejen rozvíjet spolupráci se středními školami (spolupracujeme především se SŠ Čichnova v Brně a SPŠ Smíchovská v Praze) v oblasti kybernetické bezpečnosti (jako například vytvoření náplně RVP KB), ale můžeme působit i v oblasti programu DVPP.

Partneři