Change language: CZ EN FR DE RU
it-sa 2019
Hlavička BP JMK
Hlavicka - dotaz

Kdo je Network Security Monitoring Cluster

Network Security Monitoring Cluster, družstvo (dále jen NSM Cluster) je kooperační
odvětvové uskupení zaměřené na oblast bezpečnosti počítačových sítí a bezpečnosti v ICT.

Hlavní a vedlejší aktivity klastru:

 • společné projekty v oblasti technické infrastruktury inovačního charakteru;
 • společné projekty v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací;
 • návrh a integrace komplexních řešení v oblasti monitorování bezpečnosti počítačových sítí;
 • poskytování služeb vlastního Security Operations Center;
 • networking, sdílení know-how a kapacit;
 • osvěta týkající se informační a kybernetické bezpečnosti – školení, vzdělávání, konference, workshopy;
 • vytvoření vzdělávacího programu informační bezpečnosti pro střední školy;
 • vytvoření a zavádění konceptu juniorních excelentních center v oblasti informační bezpečnosti;
 • sdílení informací o aktuálních trendech v oblasti bezpečnosti počítačových sítí;
 • návrhy úpravy právních norem v oblasti informační bezpečnosti;
 • komunikace s organizacemi a asociacemi zabývající se bezpečností počítačových sítí (např. ENISA, IT Security in Germany atd.).

Novinky

Axenta SOC

Předseda NSMC, firma Axenta, uvedla 31.5.2018 do provozu vlastní SOC

Axenta je společností, která není v oboru informační bezpečnosti žádným nováčkem. Velice dobře se etablovala jako expert na log management, audit privilegovaných uživatelů a SIEM. Své znalosti a zkušenosti s integrací produktů a řešení zúročila při výstavbě SOC - Security Operations Center - specializovaného pracoviště, které je TOP bezpečnostním řešením, umožňujícím dohledované organizaci mít přehled o stavu kybernetické bezpečnosti v reálném čase. Nejedná se o první SOC, které Axenta postavila, ale o SOC, které má tato společnost jako novou službu ve svém portfoliu.

 

Více informací zde:

- Axenta

- Axenta SOC

Partneři