Change language: CZ EN FR DE RU
IT-SA 2016-3
IT-SA 2016-2
IT-SA 2016-1
VVVI Brno 2017

Kdo je Network Security Monitoring Cluster

Network Security Monitoring Cluster, družstvo (dále jen NSM Cluster) je kooperační
odvětvové uskupení zaměřené na oblast bezpečnosti počítačových sítí a bezpečnosti v ICT.

Hlavní a vedlejší aktivity klastru:

 • společné projekty v oblasti technické infrastruktury inovačního charakteru;
 • společné projekty v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací;
 • návrh a integrace komplexních řešení v oblasti monitorování bezpečnosti počítačových sítí;
 • společné projekty propagace klastru;
 • networking, sdílení know-how a kapacit;
 • osvěta týkající se bezpečnosti počítačových sítí a informací – školení a vzdělávání;
 • sdílení informací o aktuálních trendech v oblasti bezpečnosti počítačových sítí;
 • návrhy úpravy právních norem v oblasti bezpečnosti ICT infrastruktury a jejího zabezpečení;
 • komunikace s organizacemi a asociacemi zabývající se bezpečností počítačových sítí (např. ENISA, IT Security in Germany atd.).

Novinky

Společnost OKsystem a.s. se stala členem klastru

23.8.2016 se stala členskou organizací klastru společnost OKsystem.

OKsystem je česká softwarová společnost s mezinárodní působností. Na trhu informačních technologií působí již od roku 1990.

 

Stručná charakteristika:

 • jejich SW řešení používají desítky tisíc uživatelů v soukromém sektoru i ve veřejné správě,
 • zákazníci společnosti jsou zejména z ČR,
 • inovativní software OKsystem dodává jak v rámci Evropy, tak i USA,
 • kromě vývoje na zakázku a specializace na šifrování elektronické komunikace provozuje OKsystem také certifikované školící středisko (Microsoft, Cisco, …). Viz: http://www.okskoleni.cz/

Partneři