Change language: CZ EN FR DE RU
ECSM
IT-SA 2016-3
IT-SA 2016-2
IT-SA 2016-1
VVVI Brno 2017

Kdo je Network Security Monitoring Cluster

Network Security Monitoring Cluster, družstvo (dále jen NSM Cluster) je kooperační
odvětvové uskupení zaměřené na oblast bezpečnosti počítačových sítí a bezpečnosti v ICT.

Hlavní a vedlejší aktivity klastru:

  • společné projekty v oblasti technické infrastruktury inovačního charakteru;
  • společné projekty v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací;
  • návrh a integrace komplexních řešení v oblasti monitorování bezpečnosti počítačových sítí;
  • společné projekty propagace klastru;
  • networking, sdílení know-how a kapacit;
  • osvěta týkající se bezpečnosti počítačových sítí a informací – školení a vzdělávání;
  • sdílení informací o aktuálních trendech v oblasti bezpečnosti počítačových sítí;
  • návrhy úpravy právních norem v oblasti bezpečnosti ICT infrastruktury a jejího zabezpečení;
  • komunikace s organizacemi a asociacemi zabývající se bezpečností počítačových sítí (např. ENISA, IT Security in Germany atd.).

Novinky

ECSM

Měsíc říjen je Evropským měsícem kybernetické bezpečnosti (ECSM). V rámci této kampaně se bude NSMC účastnit konference a výstavy Future Forces Forum.

V rámci ECSM je v měsící říjnu pořádáno mnoho prestižních a zajímavých akcí z oblasti kyberbezpečnosti. Jednou z nich je i mezinárodní platforma pro trendy a technologie v obraně a bezpečnosti Future Forces Forum. V rámci doprovodné akce Cyber Trends konané 20.10. - 21.10. v PVA Letňany v Praze můžete navštívit NSMC stánek č. 208 v hale 2 a nebo NSMC workshop z oblasti Critical Information Infrastructure Protection plánovaný na 15.hodinu v sále 3 v hale2:

Partneři