Change language: CZ EN FR DE RU
it-sa 2019
Hlavička BP JMK
Hlavicka - dotaz

Kdo je Network Security Monitoring Cluster

Network Security Monitoring Cluster, družstvo (dále jen NSM Cluster) je kooperační
odvětvové uskupení zaměřené na oblast bezpečnosti počítačových sítí a bezpečnosti v ICT.

Hlavní a vedlejší aktivity klastru:

 • společné projekty v oblasti technické infrastruktury inovačního charakteru;
 • společné projekty v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací;
 • návrh a integrace komplexních řešení v oblasti monitorování bezpečnosti počítačových sítí;
 • poskytování služeb vlastního Security Operations Center;
 • networking, sdílení know-how a kapacit;
 • osvěta týkající se informační a kybernetické bezpečnosti – školení, vzdělávání, konference, workshopy;
 • vytvoření vzdělávacího programu informační bezpečnosti pro střední školy;
 • vytvoření a zavádění konceptu juniorních excelentních center v oblasti informační bezpečnosti;
 • sdílení informací o aktuálních trendech v oblasti bezpečnosti počítačových sítí;
 • návrhy úpravy právních norem v oblasti informační bezpečnosti;
 • komunikace s organizacemi a asociacemi zabývající se bezpečností počítačových sítí (např. ENISA, IT Security in Germany atd.).

Novinky

Mise Izrael

Inspirační cesta do Izraele

Ve dnech 25.5.2019 - 30.5.2019 měl náš klastr možnost zúčastnit se mise zástupců podniků, univerzit a veřejné správy JMK do Izraele.

V rámci této mise byly navštíveny organizace a univerzity ve městech Tel Aviv, Beer Sheva a Jerusalem, včetně naší ambasády. Jednalo se o cestu s cílem inspirace v podpoře inovačního prostředí Jižní Moravy, navázání možné spolupráce a hledání možností pro další rozvoj regionu.

Cesta byla organizována ve spolupráci JMK a JIC, kterým za skvělé naplánování a organizaci patří velký dík.

Partneři