Change language: CZ EN FR DE RU
it-sa 2023
CIH
JC3

Fakulta informatiky MU Brno připravuje studijní program zaměřený na kyberbezpečnost

Reaguje tak mimo jiné na nedostatek kvalifikovaných lidí na pracovním trhu. Program je vhodný i pro již pracující uchazeče.

Link

Partneři