Change language: CZ EN FR DE RU
CIH
JC3

ICT Networking Event Vienna, Security & Visualization

Vienna Science and Technology Fund  společně s Jihomoravským inovačním centrem se společně podíleli již v minulosti na vzájemné spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje. Již proběhly tři úspěšné akce, v roce 2011 na téma  zemědělství, v roce 2012 na téma materiálového inženýrství a letos na téma ICT.

 

Dne 7. 10. 2013 se konalo setkání ICT Networking Event Vienna, Security & Visualization. Na akci se prezentovaly společnosti z několika zemí (Slovensko, Česká republika, Rakousko a Německo). Za Českou republiku se zúčastnili zástupci společností Network Security Monitoring Cluster, Mycroft Mind a INVEA-TECH, a.s. a také zástupci akademické sféry.

Na programu byly prezentace společností na téma ICT security a poté měli účastníci možnost schůzek a osobních setkání.

Více informací o akci viz http://www.b2match.eu/ictvienna/pages/home

Partneři