Change language: CZ EN FR DE RU
CIH
JC3

INVEA-TECH FlowMon seminář

aneb umíte rozkrýt provoz ve vaší počítačové síti a eliminovat její bezpečnostní rizika?

Společnost INVEA-TECH pořádá v květnu INVEA-TECH FlowMon seminář zaměřený na technologie monitorování datových toků (NetFlow/sFlow/flow monitoring) a bezpečnosti sítí (technologie NBA - behaviorální analýza, detekce anomálií). V rámci semináře se účastníci dozví, jaké jsou nejnovější nástroje pro efektivní správu podnikových sítí a ochranu před pokročilými bezpečnostními hrozbami. Seminář je určen pro současné i potenciální uživatele řešení FlowMon, IT administrátory, bezpečnostní manažery, IT ředitele a zájemce o problematiku z řad odborné IT veřejnosti.

Technologickým partnerem semináře je společnost Cisco Systems (Czech Republic) s.r.o., mediálními partnery jsou DCD Publishing, s.r.o. a IDG Czech Republic a. s.

Datum a místo konání je pátek 31. května 2013, Konferenční centrum Tower, Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle.

Program semináře naleznete zde.

INVEA-TECH FlowMon seminář

Partneři