Change language: CZ EN FR DE RU
CIH
JC3

Network Security Monitoring Cluster součástí mezinárodního projektu FIRE

EVROPA MILIÓNOVĚ PODPOŘÍ SPOLUPRÁCI ČESKÝCH A EVROPSKÝCH ICT SPOLEČNOSTÍ

ZA ÚČELEM ZVÝŠENÍ DŮVĚRYHODNOSTI A BEZPEČNOSTI ICT TECHNOLOGIÍ

 Evropa je o krok blíže ke splnění závazku posílení spolupráce mezi firmami a výzkumníky v oblasti důvěryhodných informačních a telekomunikačních technologií

Koncem září proběhlo slavnostní zahájení mezinárodního projektu FIRE - Facilitate Industry and Research in Europe, podpořeného ze 7. rámcového programu EU. Hlavním cílem projektu je podpořit spolupráci průmyslových firem a výzkumných organizací v oblasti důvěryhodných informačních a telekomunikačních technologií a zvýšit tak Evropskou konkurenceschopnost v tomto sektoru.

Network Security Monitoring Cluster součástí mezinárodního projektu FIRE

EVROPA MILIÓNOVĚ PODPOŘÍ SPOLUPRÁCI ČESKÝCH A EVROPSKÝCH ICT SPOLEČNOSTÍ

ZA ÚČELEM ZVÝŠENÍ DŮVĚRYHODNOSTI A BEZPEČNOSTI ICT TECHNOLOGIÍ

 Evropa je o krok blíže ke splnění závazku posílení spolupráce mezi firmami a výzkumníky v oblasti důvěryhodných informačních a telekomunikačních technologií

Koncem září proběhlo slavnostní zahájení mezinárodního projektu FIRE - Facilitate Industry and Research in Europe, podpořeného ze 7. rámcového programu EU. Hlavním cílem projektu je podpořit spolupráci průmyslových firem a výzkumných organizací v oblasti důvěryhodných informačních a telekomunikačních technologií a zvýšit tak Evropskou konkurenceschopnost v tomto sektoru.

FIRE má pomoci odstranit bariéry mezi výzkumnou a komerční sférou, sjednotit průmyslové podniky v oblasti IT bezpečnosti a podpořit komerční uplatnění výsledků výzkumu na základě potřeb trhu. V důsledku by tak měl projekt přispět ke zvýšení evropské konkurenceschopnosti průmyslu v oblasti důvěryhodných informačních a telekomunikačních technologií (Trustworthy ICT).

Projektu FIRE se účastní šest klastrů zaměřených na IT bezpečnost. Jsou to španělská průmyslová asociace AMETIC, belgický LSEC - Leaders in Security, německý institut pro internetovou bezpečnost IFIS, britská ADS Group Limited, český Network Security Monitoring Cluster a estonská Cybernetica. 

Ing. Jitka Sládková, ředitelka Network Security Monitoring Clusteru, projekt uvádí takto: „V České republice je mnoho vysoce specializovaných a úspěšných firem zabývajících se ICT bezpečností. I na akademické půdě probíhají v oblasti ICT bezpečnosti velmi zajímavé projekty. Mezievropská komunikace však chybí, zabezpečit evropskou ICT infrastrukturu jasným a jednotným systémem se zdá být velmi nesnadným úkolem. Právě tento projekt by měl posílit mezinárodní spolupráci a pomoci tak k úspěšnosti českým firmám a výzkumným pracovištím.“

Ředitel společnosti INVEA-TECH, RNDr. Rostislav Vocilka uvádí: „Naše společnost, jako jeden ze zakládajících členů Network Security Monitoring Clusteru, se v rámci svých obchodních a výzkumných aktivit již do zahraničí částečně probojovala. Je to však boj dlouhodobý a nákladný. Projekt FIRE otevírá dveře nejen nám, malým a vysoce specializovaným firmám v oboru ICT ke spolupráci v budoucích evropských výzkumných projektech v exponované oblasti „bezpečnější využití informačních technologií“. INVEA-TECH je přitom jedním z prvních úspěšných spin-off společností; tedy společností vzniklých na základě univerzitního výzkumu a poptávky trhu.

FIRE byl podpořen ze 7. rámcového programu EU, tematické priority ICT, částkou více než 1 mil. eur. Projekt plánuje zapojení evropských klastrů z Itálie, Portugalska, Francie, Nizozemí, Slovenské republiky, Rakouska, Švýcarska, Polska, Slovinska, Dánska, Norska, Finska, Švédska, a dalších.

Partneři