Change language: CZ EN FR DE RU
CIH
JC3

Nová směrnice EU s přísnějšími tresty

Evropský parlament přijal v minulých dnech novou směrnici, která zpřísňuje a upravuje pravidla pro počítačovou krimininalitu. Ještě ji musí přijmout Evropská rada a pak členské státy EU budou mít dva roky na to, aby nové předpisy začlenily do svých zákonů.

Novinkou jsou například určené policejní jednotky, které v případě ohrožení musí do osmi hodin reagovat na žádosti o pomoc v rámci celého systému.

Také některé činy mají nové formulace. Například v případě, že z nějakého útoku má prospěch právnická osoba, ponese za něj odpovědnost.

Zvyšeje se i trestní odpovědnost, a to na pět let za útoky proti kritické infrastruktuře.

 

Zdroje:

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20130701IPR14763/html/Kybernetick%C3%A9-%C3%BAtoky-Parlament-p%C5%99ijal-p%C5%99%C3%ADsn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD-celoevropsk%C3%A9-tresty

http://technet.idnes.cz/evropa-proti-pocitacovym-utokum-d4b-/sw_internet.aspx?c=A130704_125550_sw_internet_vse

 

Partneři