Change language: CZ EN FR DE RU
CIH
JC3

Novela zákona o Vojenském zpravodajství

Vojenské zpravodajství by se mělo nově věnovat i kybernetické obraně ČR. Počítá s tím návrh novely zákona o této tajné službě. Vojenští zpravodajci by podle něj dostali například možnost neustálého monitorování a analyzování elektronické komunikace a provozu na síti.

Novela zákona o Vojenském zpravodajství

Účelem předloženého návrhu zákona je založit Vojenskému zpravodajství novou působnost spočívající v zabezpečování kybernetické obrany České republiky. Za tím účelem se mu v novele zákona o Vojenském zpravodajství umožní používání technických prostředků kybernetické obrany a upraví pravidla pro jejich použití.

 

Více o návrhu zde: 

http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/102-16-novela-zakona-o-vojenskem-zpravodajstvi-t-23-5-2016.aspx

Partneři