Change language: CZ EN FR DE RU
CIH
JC3

NSMC na konferenci ICTPI 2014

 

CTT MU spolu s dalšími partnery z Jihomoravského kraje se společně s vedoucími představiteli akademického, podnikatelského i vládního sektrou ve dnech 9. - 12.9. 2014 sešli, aby diskutovali o využívání výsledků vědy a výzkumu jako podpory pro regionální ekonomický rozvoj.

 

NSMC na konferenci ICTPI 2014

CTT MU spolu s dalšími partnery z Jihomoravského kraje se společně s vedoucími představiteli akademického, podnikatelského i vládního sektrou ve dnech 9. - 12.9. 2014 sešli, aby diskutovali o využívání výsledků vědy a výzkumu jako podpory pro regionální ekonomický rozvoj.

V areálu Přírodovědecké fakulty MU v Brně se konala prestižní mezinárodní konference ICTPI 2014 (International Conference on Technology Policy and Innovation). Při této příležitosti se setkávají vedoucí představitelé akademického, podnikatelského i vládního sektoru, aby diskutovali o využívání výsledků vědy a výzkumu jako podpory pro regionální ekonomický rozvoj.

Letošní téma znělo: Building Sustainable R&D Centers in Emerging Technology Regions, tzn. Budování udržitelných výzkumných a vývojových center v rostoucích technologicky zaměřených regionech.

Více naleznete na:

http://www.ctt.muni.cz/cs/novinky-a-akce/konference-ictpi-2014

 

 

Partneři