Change language: CZ EN FR DE RU
CIH
JC3

Pozvánka na konferenci NSMC "Bezpečnost informací ve výrobě"

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci pořádanou NSM Cluster s členský- mi společnostmi AXENTA, Novicom, SODAT software a FlowMon Networks.

Konference se bude konat 23.2.2016 v Brně v prostorách Kybernetického polygonu Masarykova univerzita, CERIT Science Park, přízemí, Botanická 68a, Brno, 602 00.

Svou účast, prosím, potvrďte nejpozději do 12.2.2016 na e-mail: info@nsmcluster.com

Pozvánka na konferenci NSMC

Program konference:

11:30 Registrace

12:00 Přivítání Představení NSMC NSMC koncept aktivní bezpečnosti a spolehlivosti IT infrastruktury, Jiří Sedláček (NSMC, ředitel)

12:30 Ochrana dat v 21. století, Roman Rous (SODAT software, ředitel)

12:45 Přestávka

13:00 Ochrana výrobní dokumentace a obchodních informací, Martin Ondráček (SODAT software, produktový ředitel)

13:45 Postupy pro zavedení a řízení bezpečnosti informací, Lukáš Vondráček (ELAT s.r.o., ředitel)

14:15 Přestávka

14:30 Bezpečně nemusí vždy znamenat draze a neefektivně, Jindřich Šavel (Novicom s.r.o., obchodní ředitel)

15:00 Co je a co není SOC Stavba a provoz SOC, Peter Jankovský (AXENTA a.s., technický ředitel)

16:00 Přestávka 

16:15 Jaké hrozby se skrývají v datovém provozu?, Filip Černý (FlowMon Networks a.s., Account Manager)

16:45 Bezpečnost v oblasti MES systémů – kde začít, Leoš Hons (UNIS a.s., vedouci sekce řídících a informač- ních systémů, produktový manažer MES PHARIS)

17:15 Zajištění bezpečnosti v sítích dispečerského řízení a sběru dat (SCADA) technologií RadiFlow, Radek Sazama (SAFY Global, ředitel obchodu)

17:35 Raut, pozvání na skleničku dobrého vína

Partneři