Change language: CZ EN FR DE RU
CIH
JC3

Projekt OPVK "Vzdělávací modul Kybernetická bezpečnost"

V rámci Opračního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 3 Další vzdělávání, získal Network Security Monitoring Cluster s dalšími pěti parntery dotaci pro projekt "Vzdělávací modul Kybernetická bezpečnost".

Partnery projektu je pět členů NSMC, a sice společnosti INVEA-TECH, s.r.o., ELAT s.r.o., SOVA NET, s.r.o., UNIS COMPUTERS, a.s., Novicom, s.r.o.

Doba trvání projektu je od záři 2013 do března 2015.

Klíčovými aktivitami je vytvoření vzdělávacího modulu a poté e-learningu.

Bližší informace k projetku budou postupně doplňovány v záložce na tomto webu.

Partneři