Change language: CZ EN FR DE RU
CIH
JC3

Veletrh Věda, Výzkum, Inovace

28. 2. - 2. 3. 2017
Výstaviště BRNO
„Veletrh Věda Výzkum Inovace
vytváří novou platformu
pro propojení vědecko-výzkumné
a aplikační sféry.“
B2B veletrh / workshopy / semináře / konference
vědecké panely / networking / inspirativní snídaně

Veletrh Věda, Výzkum, Inovace

Veletrh Věda Výzkum Inovace je příležitostí nejen ke zveřejnění výsledků výzkumu a vývoje

Zúčastněte se druhého ročníku Veletrhu Věda Výzkum Inovace (VVVI), jehož partnerem je i Network Security Monitoring Cluster. Prezentujte své výsledky a svoji činnost v oblasti výzkumu, vývoje a inovací na VVVI 2017 (28. 2. - 2. 3. 2017 na BVV v Brně). VVVI vytváří novou interdisciplinární platformu propojující vědeckou a výzkumnou sféru s podnikatelským prostředím.

Jedná se o unikátní veletrh určený pro inovativní firmy, výzkumné organizace, univerzity, ale též pro odbornou i laickou veřejnost, který nabízí příležitost získat komplexní informace z oblasti vědy, výzkumu a inovací. Tomuto ročníku udělili záštitu místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Úřad průmyslového vlastnictví, Vysoké učení technické v Brně a hejtman Jihomoravského kraje.

Hlavními partnery veletrhu se staly Hospodářská komora České republiky a Veletrhy Brno a.s.

Součástí veletrhu bude bohatý doprovodný program – konference, semináře zaměřené například na dotační programy pro oblast výzkumu a inovací a na ochranu průmyslového vlastnictví, networkingové meeting pointy či panelové diskuze. Probírány budou témata jako: Průmysl 4.0, Smart Cities, Znalostní transfer a jeho aktuální trendy, sdílená ekonomika, 3D tisk, nanotechnologie a další.

Jaký to bude mít přínos pro Vás? Informace získáte zde: Příležitost pro vystavovatele VVVI 2017 .

Možnosti prezentace na VVVI 2017 a další informace naleznete zde: Pozvánka na VVVI 2017 .

Přihlásit se na veletrh je možné zde: Registrační formulář .

 

V případě dotazů prosím kontaktujte pořadatele na info@vvvi.cz .

Partneři