Change language: CZ EN FR DE RU
CIH
JC3

Zákon o kybernerické bezpečnosti

Již od 1.ledna 2015 vstoupil nový zákon o kybernetické bezpečnosti.  Česká republika tímto se tímto přidává i k dalším  zemím Evropské unie, které tímto způsobem chrání nejen státní sféru, ale částečně i soukromou.

Prováděcí předpisy k tomotu zákonu byly již ve sbírce zákonů publikovány 19. prosince 2014, a sice nařízení váldáy, vyhláška o kybernetické bezpečnosti a vyhláška o výzmaných informačních systémech a jejich určujících kritériích.

Více informací na:

http://computerworld.cz/aktuality/novy-zakon-o-kyberneticke-bezpecnosti-vstupuje-v-platnost-51661

https://www.kybez.cz/uvod/-/blogs/provadeci-predpisy-k-zakonu-o-kyberneticke-bezpecnosti?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.kybez.cz%2Fuvod%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

http://www.nbu.cz/cs/aktuality/1795-provadeci-pravni-predpisy-k-zakonu-c-1812014-sb-o-kyberneticke-bezpecnosti-a-o-zmene-souvisejicich-zakonu/

http://www.nbu.cz/cs/aktuality/1516-1516-zmena-zakona-c-4122005-sb-o-ochrane-utajovanych-informaci-a-o-bezpecnostni-zpusobilosti-dnem-1-ledna-2015/

 

 

 

 

Partneři