Change language: CZ EN FR DE RU
it-sa 2019
Hlavička BP JMK
Hlavicka - dotaz

Cíl projektu

Projekt Vzdělávací modul Kybernetická bezpečnost má za cíl seznámit v rámci školícího modulu neodbornou veřejnost s problematikou počítačové bezpečnosti. Cílovou skupinou jsou dacision makeři, především manažeři, na pozicích výkonných, finančních či provozních ředitelů. Ti přicházejí s problematikou chodu počítačových sítí denně do styku a navíc se jedná o osoby, které schvalují investiční záměry firmy. Po absolvování kurzu se budou účastníci lépe orientovat v jednotlivých nástrojích, budou umět vyhodnotit kritická místa v podniku, sestavit investiční plán pro nákup IT řešení do podniku a zavést opatření vedoucí k dlouhodobě udržitelné bezpečné síti a tedy i zvýšení konkurenceschopnosti.

Partneři