Change language: CZ EN FR DE RU
CIH
JC3

CIH

NSMC je zapojen v konsorciu společností zaměřených na kybernetickou bezpečnost

Konsorcium je složeno z celkem devíti projektových partnerů, a to:

CIH poskytuje prostřednictvím NSMC tyto služby v rámci služeb "Innovation Ecosystem & Networking (Podpora budování inovačních ekosystémů a provazování kontaktů)":

  • Basic cyber security assessment
  • Advanced cyber security assessment
  • Cyber security consultancy services

Cílová skuina:

  • subjekty veřejné správy a MSP.

Více o službách NSMC zde:

Projekt EDIH CIH je v letech 2023 – 2025 realizován s podporou z programu Digitální Evropa a z Národního plánu obnovy, pročež naše služby můžeme klientům nabídnout zcela zdarma.

Úplný výčet služeb EDIH CIH je představen na webu www.cybersecurityhub.cz, kde si o nich můžete přečíst více a také si poskytnutí služby přímo vyžádat.

 

 

 

 

Partneři