Change language: CZ EN FR DE RU
ic4.0 konference
CIH
JC3

Junior centra excelence informační bezpečnosti v ČR

Koncepce JCE v ČR       

Junior centra excelence informační bezpečnosti v ČR

NSMC je autorem koncepce SŠ Junior center excelence informační bezpečnosti v ČR.

Cílem je vybudovat v každém kraji jedno excelentní centrum, které bude nejen vyučovat informační bezpečnost podle NSMC osnov, ale bude také využívat špičkové technologie ve vybudovaných laboratořích. JCE centra budou znalosti a zkušenosti sdílet mezi sebou a poskytovat je, včetně technologií v laboratořích, i ostatním školám v rámci svého regionu. Koncepce je podporována jak NÚKIB (odbor vzdělávání, výzkumu a projektů), tak i Asociací krajů (komise pro vzdělávání), která pomáhá s vytipováním potenciálních SŠ JCE IB v ještě nepokrytých regionech.

NSMC touto koncepcí naplňuje požadavky Národní strategie kybernetické bezpečnosti ČR na období let 2015 - 2020 a akčního plánu k této strategii.

Podpora NÚKIB je uvedena také v nejnovějším dokumentu AKČNÍ PLÁN K NÁRODNÍ STRATEGII KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2021 AŽ 2025. Dokument je v příloze. Viz kapitola C. ODOLNÁ SPOLEČNOST 4.0, strana 16, kód 92: Spolupracovat s vysokými školami, vyššími odbornými školami a středními školami (včetně podpory konceptu Juniorních center excelence) na tvorbě a zavádění nových studijních programů, oborů, učebních plánů a inovativních prvků výuky v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Letáček

 Pokud Vás tato koncepce zaujala, více informací Vám poskytne Jiří Sedláček - viz níže.

Upozornění:

Máme indicie, že různé subjekty se snaží NSMC Koncepci zneužívat k vlastnímu prospěchu, kdy tvrdí, že se věnují vzdělávání a nabízejí (na první pohled rychlá) řešení, která nejsou s Koncepcí v souladu.

Proto doporučujeme kroky budování JCE IB na zvolených SŠ konzultovat s autorem Koncepce, Ing. Jiřím Sedláčkem.

Kontakt:

Ing. Jiří Sedláček
Telefon: +420 602129224
Mail: jiri.sedlacek@nsmcluster.com

 

Přehled pokrytí krajů v ČR:

Mapa

Partneři