Change language: CZ EN FR DE RU
JC3
Antivirus nestačí
COVID

Junior centra excelence informační bezpečnosti v ČR

Koncepce JCE v ČR PDF      Informativní letáček  Letáček

Junior centra excelence informační bezpečnosti v ČR

NSMC je autorem koncepce SŠ Junior center excelence informační bezpečnosti v ČR.

Cílem je vybudovat v každém kraji jedno excelentní centrum, které bude nejen vyučovat informační bezpečnost podle NSMC osnov, ale bude také využívat špičkové technologie ve vybudovaných laboratořích. JCE centra budou znalosti a zkušenosti sdílet mezi sebou a poskytovat je, včetně technologií v laboratořích, i ostatním školám v rámci svého regionu. Koncepce je podporována jak NÚKIB - odborem pro vzdělávání, tak i Asociací krajů - komisí pro vzdělávání, která pomáhá s vytipováním potenciálních SŠ JCE v ještě nepokrytých regionech.

NSMC touto koncepcí naplňuje požadavky Národní strategie kybernetické bezpečnosti ČR na období let 2015 - 2020 a akčního plánu k této strategii.

Pokud Vás tato koncepce zaujala, více informací Vám poskytne Jiří Sedláček - viz NSMC kontakty.

 

 

 

 

 

 

Partneři