Change language: CZ EN FR DE RU
it-sa 2019
Hlavička BP JMK
Hlavicka - dotaz

LSec

LSEC - Leaders In Security vzw (BE) lsec@trustworthyictonfire.com
(hlavní sektor MOBILNÍ TELEKOMUNIKACE)

LSEC je belgická nezisková organizace, klastr zaměřený na podporu ICT bezpečnosti.  Jeho základní jádro je tvořeno více jak 100 společnostmi a výzkumnými organizacemi, které představují kolem 750 odborníků pouze v rámci Belgie. Dále zahrnuje okolo 3500 společností a státních institucí v oblasti ICT bezpečnosti, konkrétně Cyber security, Mobile security, Cloudů and virtualizace. Klastr se skládá z: akademické sféry, výzkumných organizací, výrobních podniků, konzultačních firem, systémových integrátorů atd. Hlavními aktivitami je mezinárodní propagace, rozvoj obchodních příležitostí, projektová koordinace, šíření povědomí o ICT bezpečnosti, rozvoj inovací a podpora trhu.

LSEC je zákládajícím členem Evropské bezpečnostní inovační sítě (European Security Innovation Network). Každý měsíc je organizátorem či spoluorganizátorem alespoň 2 mezinárodních aktivit, kterých se účastní ICT bezpečnostní odborníci z celé Evropy.  

Partneři