Change language: CZ EN FR DE RU
it-sa 2019
Hlavička BP JMK
Hlavicka - dotaz

Projektoví partneři

Klíčovými partnery jsou IT bezpečnostní asociace v Belgii, Estonsku, Německu, Španělsku, Česku a Velké Británii, které reprezentují:

  • Výzkumné instituce a univerzity světové úrovně, např. Fraunhofer Institutes, AIT, KU Leuven, Queen's University Belfast, CNRS, Universidad de Málaga, Masarykova Univerzita atd.
  • Globální a evropské firmy, významní hráči na trhu ICT Security, jako jsou SAP, HP, EMC/RSA, IBM, McAfee, Symantec, Checkpoint, Panda, Indra, Sophos, Vasco Data Security, atd.
  • Státní instituce, koncoví uživatelé a podpůrné dotační organizace, jako jsou UK Home Office, INTECO, BSI, …
  • Malé a střední podniky (více jak 1000)
  • Právní experti
  • Techničtí odborníci, kteří řídí národní a evropské výzkumné agendy, např. Bart Preneel (LSEC/KU Leuven), který je členem ve výboru RISEPTIS, Dr. Norbert Pohlman (TeleTrusT/University of Applied Sciences Gelsenkirchen), který byl po několik let členem rady ENISA.

AMETIC (ES)

AMETIC (ES) - ametic@trustworthyictonfire.com
(hlavní sektor ZDRAVOTNICTVÍ)

AMETIC je novou španělskou asociací pro elektroniku, informační technologie, telekomunikace a digitální obsah. Seskupuje více jak 5 000 přidružených společností v součtu s více jak 350 000 zaměstnanci, reprezentujících okolo 7% španělského hrubého domácího produktu.

AMETIC vznikl fúzí  AETIC a Asimelec, loni 1. ledna. AMETIC má široké zkušenosti s vytvářením sektorových networkingových sítí, a značné znalosti právě v oblasti bezpečného ICT, tedy Trustworthy ICT za využití platformy eSEC.

eSEC je španělská technologická platforma pro bezpečnost. Slučuje decision makery, stakeholdery, koncové uživatele, asociace, veřejnou správu, průmysl a vývoj se zájmem podpořit efektivní a tržně orientovaný výzkum a vývoj. Skládá se z více jak 260 entit a 400 expertů napříč celým Španělskem.

LSec

LSEC - Leaders In Security vzw (BE) lsec@trustworthyictonfire.com
(hlavní sektor MOBILNÍ TELEKOMUNIKACE)

LSEC je belgická nezisková organizace, klastr zaměřený na podporu ICT bezpečnosti.  Jeho základní jádro je tvořeno více jak 100 společnostmi a výzkumnými organizacemi, které představují kolem 750 odborníků pouze v rámci Belgie. Dále zahrnuje okolo 3500 společností a státních institucí v oblasti ICT bezpečnosti, konkrétně Cyber security, Mobile security, Cloudů and virtualizace. Klastr se skládá z: akademické sféry, výzkumných organizací, výrobních podniků, konzultačních firem, systémových integrátorů atd. Hlavními aktivitami je mezinárodní propagace, rozvoj obchodních příležitostí, projektová koordinace, šíření povědomí o ICT bezpečnosti, rozvoj inovací a podpora trhu.

LSEC je zákládajícím členem Evropské bezpečnostní inovační sítě (European Security Innovation Network). Každý měsíc je organizátorem či spoluorganizátorem alespoň 2 mezinárodních aktivit, kterých se účastní ICT bezpečnostní odborníci z celé Evropy.  

IFIS - TeleTrustT

IFIS Institute fur Internet Sicherheit a TeleTrusT (D) ifis@trustworthyictonfire.com
(hlavní sektor ENERGETIKA, spolu s NSMC – Česká republika)

Institut pro internetovou bezpečnost (Institut für Internet-Sicherheit, IFIS) je ústavem fakulty Computer Sciences, Gelsenkirchen University aplikovaných věd, se zaměřením na cyber security. IFIS hraje významnou roli v rámci internetové bezpečnosti v Německu. Výzkum a vývoj, který provádí, vychází z nejnovějších technologií a poznatků, a je zaměřený na aplikační sféru, tj. vytváří inovativní a na trhu uplatnitelné produkty a služby. Je také regionálním zástupcem asociace TeleTrusT (TTT Gelsenkirchen, nezisková asociace podporující důvěryhodnost ICT) a jako taková IFIS poskytuje přímé napojení na státní správu a průmysl. Tento fakt podporuje záměr institutu propojit a zlepšit spolupráci mezi výzkumným a veřejným sektorem. Současné aktivity institutu se týkají systémů včasného varování, mobilní bezpečnosti, identity managementu, a síťově orientované analýze malwaru, monitoringu sítě, detekce anomálií a další.

TeleTrusT Deutschland e. V. byl založen v roce 1989 jako nezisková organizace podporující důvěryhodné komunikační technologie v rámci otevřených systémů....

ADS

ADS (SITC) (UK) ads@trustworthyictonfire.com
(hlavní sektor FINANČNÍ)

ADS Group Limited je organizace zaměřující se na civilní létání, vesmír, obranu a ICT bezpečnost. ADS čítá okolo pobočce v Číně a na Středním východě. ADS vznikl v říjnu 2009 sloučením asociací: Association of Police and Public Security Suppliers, the Defence Manufacturers Association a the Society of British Aerospace Companies. ADS se  rámci své zájmové asociace Security Innovation and Technology (SITC) Ltd, která má více jak 560 členů, zabývá bezpečnosti ICT. Společně s regionálními partnery pak zastupují více jak 2 600 společností. ADS vyhledává pro své 120 zaměstnanců s pobočkami v Anglii, Skotsku, Severním Irsku, Francii, Indii a nově otevřené členy mezinárodní tržní příležitosti. Každý rok organizuje kolem 20 mezinárodních obchodních misí po celém světě.

CYBER - Cybernetica

CYBER - Cybernetica (EE) cyber@trustworthyictonfire.com
(hlavní sektor STÁTNÍ SPRÁVA)

Cybernetica je soukromou výzkumnou společností zabývající se bezpečností v ICT. Mezi hlavní oblasti jejího zájmu patří bezpečnostní informační systémy a navigační systémy. Cybernetica je také kompetenčním centrem počítačové bezpečnosti a úzce spolupracuje se státními institucemi jako jsou  Estonian Information System’s Authority, CERT Estonia, Critical Information Infrastructure Protection department, Estonian Society of IS auditors, a také s místními univerzitami. Cybernetica se účastnila několika celonárodních bezpečnostních projektů, například projektu zavedení elektronických identifikačních průkazů, projektu elektronického podpisu, zabezpečením státních databázových systémů včetně zabezpečení výměny informací v rámci těchto systémů a dalších projektů.

Partneři